Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Inzerování volných pracovních pozic v MŽP na internetovém portálu jobs.cz, prace.cz a pracezarohem.cz v rozsahu balíčku KOMBI 60 21.12.2022
Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN normám za MŽP (veřejnoprávní smlouva) 21.12.2022
Metodika – Dekarbonizace škol 20.12.2022
Nákup mobilních telefonů 2022 20.12.2022
Zpracování aktualizace metodiky hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů 20.12.2022
Analytické činnosti pro potřeby odboru ochrany vod související s problematikou koncepčního řešení úloh v oblasti vodního hospodářství (VH) 19.12.2022
Posouzení a návrhy podmínek dotačního programu Zakládání energetických společenství 19.12.2022
Zajištění školení OZO pro technické revize vodních děl 16.12.2022
Zvýšení znalosti pracovníků resortu MŽP v oblasti procesů řízení informatiky (dle ITIL) a modelování architektury úřadu 15.12.2022
Analytické činnosti v oblasti VH 14.12.2022
Výroba a instalace 2 závěsných informačních bannerů s textem 14.12.2022
CZ PRES - zajištění ozvučení sálu, mikrofony a vybavení nábytkem pro akci COP 14 Ramsarské úmluvy v Ženevě 13.12.2022
Příprava podkladů pro věcné oblasti zaměstnanosti a vědy a výzkumu v rámci OP Spravedlivá transformace 12.12.2022
Služby při kontrole shody průběžných a přebíraných výstupů v aplikačním portfoliu odboru informatiky 12.12.2022
Zpracování posudku k záměru "Lom Klecany - rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.12.2022
Zpracování posudku k záměru "Pokračování těžby v lomu Prachovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.12.2022
Centrální zajištění podpory produktů HCL pro MŽP a AOPK 08.12.2022
CZ PRES - zajištění večeře pro 42. zasedání Výkonného orgánu pro Úmluvu o dálkovém přístupu znečišťování ovzduší přesahující hranice států v Bruselu 08.12.2022
Novelizace legislativy pro oblast vodního hospodářství dle požadavků Evropské komise 08.12.2022
Bezplatné užívání majetku státu (nábytek) 07.12.2022