Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Bezúplatné předání nepotřebného majetku státu (exponáty CITES) 07.04.2022
Dodávky výpočetní techniky - VIII. minitendr 2021 07.04.2022
Dodávka jednacího nábytku pro Ministerstvo životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu 04.04.2022
Zavedení procesního řízení informatiky prostřednictvím implementace doporučení IT4IT a ITIL, vytvoření modelu EA včetně dodávky souvisejících nástrojů a poskytování souvisejících služeb 01.04.2022
Horizontální spolupráce pro podporu mechanismu pro spravedlivou transformaci 31.03.2022
Poskytování služeb KIVS – KTS (centrální nákup Ministerstva vnitra) 31.03.2022
Konzultační služby v oblasti public relations, marketingu a propagace 24.03.2022
Odborný konzultant pro činnosti související s veřejnosprávní kontrolou 24.03.2022
Expertní služby pro Pověřence pro ochranu osobních údajů MŽP 21.03.2022
Konzultační služby v oblasti public relations a propagace včetně provádění vybraných editorských prací 21.03.2022
Rekonstrukce zasedacích místností v budově MŽP 15.03.2022
Darování exemplářů CITES (ara arakanga) ZOO Děčín 14.03.2022
Služby solution architekta pro návrh technických a organizačních opatření v aplikačním portfoliu odboru informatiky 14.03.2022
Školení v oblasti tréninku komunikačních dovedností v angličtině pro zaměstnance MŽP se zaměřením na české předsednictví EU 2022 14.03.2022
Zajištění odborné asistence při revizi Metodiky projektového řízení v resortu ŽP a nastavování projektového řízení v rámci MŽP 11.03.2022
Nákup mobilních telefonů 2022 08.03.2022
Dodávka přenosných hasicích přístrojů 07.03.2022
Nákup mobilní videokonferenční jednotky 07.03.2022
Organizační a technické zajištění Světového kongresu EVVO 07.03.2022
Předání majetku státu a změna příslušnosti hospodařit s ním (pozemky) 07.03.2022