Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup osobních automobilů kategorie 1A plug-in hybrid pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS Ministerstva financí 25.10.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění, techniky a prostor pro akci IWC 68 (Mezinárodní velrybářská komise) ve Slovinsku 24.10.2022
CZ PRES - zajištění recepce pro 9. ministerskou konferenci procesu ŽP pro Evropu na Kypru 24.10.2022
Penetrační test IS HNVO 21.10.2022
Zpracování posudku k záměru "Změna dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti na ložisku Velký Luh" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 21.10.2022
Integrace OKbase na Elektronický systém interních aktů řízení 20.10.2022
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 20.10.2022
CZ PRES - zajištění prostor pro akci 31st Meeting of the CIS Working Group on Floods 17.10.2022
Nákup osobních automobilů kategorie 3B benzín pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS Ministerstva financí 16.10.2022
Technické zabezpečení akce Global Goals Summit 2022 a Galavečera předání Cen SDGs 2022 12.10.2022
Analýza regionálních strategií adaptace na změnu klimatu 10.10.2022
CZ PRES - zajištění prostor pro akci Jednání expertní skupiny Podzemní vody (Groundwater) 10.10.2022
CZ PRES - zajištění prostor pro akci Meeting of the Directors-general for environment 10.10.2022
Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MŽP na 4 roky 05.10.2022
Dodávka kancelářského papíru pro resort MŽP 05.10.2022
Podpora implementace mnohostranné environmentální smlouvy - Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti 26.09.2022
Zpracování znaleckých posudků nebo expertíz ke stanovení tržní ceny motorových vozidel anebo výše skutečných škod 23.09.2022
Doplnění bezdrátového pokrytí budovy Ministerstva životního prostředí 19.09.2022
Aktualizace vzdělávací publikace Základní principy ochrany životního prostředí a environmentálně odpovědného chování 15.09.2022
Navržení jednotného stylu a celková úprava metodik pro veřejné zadavatele 15.09.2022