Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
CZ PRES - zajištění pohoštění, prostor a techniky pro jednání mezivládní komise k připravované mezinárodní dohodě o plastovém znečištění v Uruguayi 01.12.2022
CZ PRES - zajištění koordinace a prostor pro 34. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, MOP 34 v Montrealu 30.11.2022
CZ PRES - zajištění recepce pro 42. zasedání stálého výboru Bernské úmluvy ve Štrasburku 30.11.2022
CZ PRES - zajištění večeře pro 24. valné shromáždění IMPEL v Praze 30.11.2022
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 25.11.2022
Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině vysokého napětí 24.11.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění, techniky a bezpečnosti pro 2. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (COP 12 CTEIA) v Ženevě 22.11.2022
CZ PRES - zajištění večeře pro akci Konference ke kvalitě ovzduší (Air quality conference) v Praze 22.11.2022
Aplikace zásady "významně nepoškozovat" (DNSH) pro Novou zelenou úsporám 21.11.2022
Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině nízkého napětí 16.11.2022
Centrální dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí - maloodběr 16.11.2022
Centrální dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí - velkoodběr 16.11.2022
Zpracování posudku k záměru "Rekonstrukce silniční distribuční stanice v Kralupech nad Vltavou" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 16.11.2022
Užívání programového vybavení KROS 15.11.2022
Propagace OPŽP na výstavě Energie a civilizace 2023 14.11.2022
Veřejné projednání dokumentace EIA záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.11.2022
Školení Prezentační dovednosti kreativně a beze strachu 11.11.2022
Organizační zajištění soutěže Zelená stuha České republiky a české účasti v evropské soutěži Entente Florale Europe v letech 2022 - 2025 10.11.2022
Zajištění role vyjednavače v dílčí části agendy mezinárodní ochrany biologické rozmanitosti během 15. zasedání smluvních stran CBD COP 15 10.11.2022
zajištění role vyjednavače v dílčí části agendy mezinárodní ochrany biologické rozmanitosti během 15. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti a jejích protokolů CBD COP 15 a COP-MOPs 10.11.2022