Smlouva: Smlouva o zařazení obchodního sdělení v televizním vysílání České televice - Minipořady

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10362
Evidenční číslo: 230268
Datum uzavření smlouvy: 10.01.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce

Název (předmět)

Smlouva o zařazení obchodního sdělení v televizním vysílání České televice - Minipořady

Schválil / podepsal

Bc. Martin Polívka, ředitel odboru komunikace

Stručný popis

Smlouva o zařazení obchodního sdělení v televizním vysílání České televice - Minipořady.

Jedná se o aplikaci obecné výjimky podle § 29 písm. i) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou je zadavatel oprávněn použít v případě veřejné zakázky na nákup vysílacího času, která je zadávána poskytovatelům televizního nebo rozhlasového vysílání nebo poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor majetku, provozu a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy