Smlouva: Nájemní smlouva - veřejné projednání „D0, stavba 520, Březiněves – Satalice“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10306
Evidenční číslo: 240016
Datum uzavření smlouvy: 16.01.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 197 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 237 253,00

Název (předmět)

Nájemní smlouva - veřejné projednání „D0, stavba 520, Březiněves – Satalice“

Schválil / podepsal

Ing. Petr Slezák, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, na základě pověření

Stručný popis

Zajištění prostor k pronájmu na akci Veřejné projednání záměru MŽP „D0, stavba 520, Březiněves – Satalice“.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor majetku, provozu a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy