Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 26.07.2021
Grafika a tisk materiálů pro potřeby OPŽP 2021 - 2023 23.07.2021
Nákup vysílacího času k minipořadu "Do poslední kapky" s tzv. sponzorskými vzkazy OPŽP (anonymizováno dle požadavků České televize) 22.07.2021
Zpracování studie "Hodnocení činnosti vybraných držitelů autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů" 22.07.2021
Realizace studie s názvem "Historická těžba železných rud v Národním geoparku Ralsko" 14.07.2021
Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2021 13.07.2021
Pronájem natáčecího studia při prezentaci a akci: Side-event ČR na Politickém fóru na vysoké úrovni (High Level Poltical Forum) 13.07.2021
Zpracování posudku k záměru "Modernizace letiště Karlovy Vary - IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.07.2021
Zajištění funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby zřízení multimediální zasedací místnosti v budově MŽP 07.07.2021
Nákup mobilních telefonů 01.07.2021
Zpracování posudku k záměru "CO2 neutralita" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 01.07.2021
Bezúplatné předání majetku státu 30.06.2021
Bezúplatné předání majetku státu 28.06.2021
Zpracování aktualizace informací o látkách ohlašovaných do IRZ III. 28.06.2021
Dodávka výpočetní techniky pro potřeby Ministerstva životního prostředí 25.06.2021
Zpracování přehledové studie projektů zaměřených na ochranu biodiverzity 25.06.2021
Nájem pozemku MŽP za účelem provedení výkopových, zemních, stavebních a montážních prací na novém plynovodu v rámci projektu "Stavební úpravy NTL a STL plynovodů přechody pod vozovkou Vršovická, Praha 10" 24.06.2021
Nákup notebooků IV. 24.06.2021
Havarijní oprava fakturačního měření elektrické energie v trafostanici TS2989 18.06.2021
Vypracování projektové dokumentace, související inženýrské činnosti a výkon dozoru investora pro zřízení multimediální zasedací místnosti v budově MŽP 18.06.2021