Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Pokračování těžby v lomu Prachovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.12.2022
Centrální zajištění podpory produktů HCL pro MŽP a AOPK 08.12.2022
CZ PRES - zajištění večeře pro 42. zasedání Výkonného orgánu pro Úmluvu o dálkovém přístupu znečišťování ovzduší přesahující hranice států v Bruselu 08.12.2022
Novelizace legislativy pro oblast vodního hospodářství dle požadavků Evropské komise 08.12.2022
Bezplatné užívání majetku státu (nábytek) 07.12.2022
Objednávka k poskytnutí odbomé podpory a provozu platformy pro realizaci e-learningové části školení projektového řízení v resortu MŽP 07.12.2022
Nákup skartovacího stroje 05.12.2022
Analytické a datové činnosti související s problematikou koncepčního řešení úloh v oblasti vodního hospodářství 01.12.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění pro akci COP 14 Ramsarské úmluvy v Ženevě 01.12.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění, prostor a techniky pro jednání mezivládní komise k připravované mezinárodní dohodě o plastovém znečištění v Uruguayi 01.12.2022
CZ PRES - zajištění koordinace a prostor pro 34. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, MOP 34 v Montrealu 30.11.2022
CZ PRES - zajištění recepce pro 42. zasedání stálého výboru Bernské úmluvy ve Štrasburku 30.11.2022
CZ PRES - zajištění večeře pro 24. valné shromáždění IMPEL v Praze 30.11.2022
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 25.11.2022
Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině vysokého napětí 24.11.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění, techniky a bezpečnosti pro 2. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (COP 12 CTEIA) v Ženevě 22.11.2022
CZ PRES - zajištění večeře pro akci Konference ke kvalitě ovzduší (Air quality conference) v Praze 22.11.2022
Aplikace zásady "významně nepoškozovat" (DNSH) pro Novou zelenou úsporám 21.11.2022
Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině nízkého napětí 16.11.2022
Centrální dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí - maloodběr 16.11.2022