Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova výsadby stromů na p. p. č. 1228/3 v k. ú. Rájov u Mariánských Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 08:00
Obnova tůně v Dolní Chřibské
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 10:00
Studie proveditelnosti – Podpora migrace lososa obecného na vodních tocích Labe a Chřibská Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 11.10.2016 09:00
NPP Lužní potok - péče o LORP - speciální opatření pro podporu perlorodky říční
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 06.10.2016 08:00
Monitoring nelesních ekosystémů v NPR Praděd a PR Břidličná v období 2017-2023 – Zoologický monitoring
podlimitní Zadáno 29.09.2016 17.10.2016 09:00
VT pro ČHMU Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 04.10.2016 10:00
Management lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
nadlimitní Zadáno 28.09.2016 05.12.2016 10:00
Likvidace náletových dřevin v NPP Velký vrch u Vršovic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 10.10.2016 09:00
Překlad vybraných pasáží v připravované publikaci červeného seznamu živočichů 3
VZ malého rozsahu Zadávání 27.09.2016 10.10.2016 14:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a spotřební materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 07.10.2016 09:00
Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 07.10.2016 09:00
Oprava střechy, výměna dvou oken, oprava štítové stěny a stropu pod půdou se zateplením, Vlašimská č.p.8, Louňovice pod Blaníkem
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 05.10.2016 11:00
Rekonstrukce Naučné stezky Lysá hora (I.etapa)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 03.10.2016 10:00
Nákup stropních zářivkových svítidel vestavných 4×18W
VZ malého rozsahu Zadávání 26.09.2016 07.10.2016 10:00
Objednávka - převoz krmiva
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016