Veřejná zakázka: NPP Lužní potok - péče o LORP - speciální opatření pro podporu perlorodky říční

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5983
Systémové číslo: P16V00002005
Evidenční číslo zadavatele: PPK-155a/41/16
Počátek běhu lhůt: 29.09.2016
Nabídku podat do: 06.10.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPP Lužní potok - péče o LORP - speciální opatření pro podporu perlorodky říční
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na pracovní ploše č. 1 - odchovný prvek - (na části p. p. č. 891/4 a 891/3 v k. ú. Pastviny u Studánky) provést speciální opatření pro podporu druhu - šetrné ruční pokosení, shrabání a odnos travního porostu v těsné blízkosti odchovného prvku pro perlorodku říční. Posečená a shrabaná biomasa bude odnesena mimo plochu odchovného prvku a bude uložena do kompostu (plocha č. 2 na p. p. č. 891/5 v k. ú. Pastviny u Studánky). Pokosení bude provedeno 2 x během vegetace, vždy na ploše 0,185 ha. Obě seče budou provedeny kosou nebo křovinořezem za použití trojzubce, přičemž plnění nádržek bude probíhat mimo plochu č. 1. Ocenění jednotlivých prací, je z důvodu zamokřeného pozemku a z důvodu nutnosti šetrného obsékání potravních stružek navýšeno oproti ceníkovým položkám AOPK ČR. Termín jednotlivých sečí bude záviset na přírůstku travní hmoty.
Na pracovní ploše č. 3 – Pod pásem - (na částech p. p. č. 683/3, 683/5, 891/1, 894 a 950/2, v k. ú. Pastviny u Studánky) provést šetrné ruční pokosení, shrabání a odnos travního porostu v okolí potravní stružky Pod pásem. Posečená a shrabaná biomasa bude odnesena mimo plochu potravní stružky a bude uložena do kompostu (plocha č. 2 na p. p. č. 891/5 v k. ú. Pastviny u Studánky). Pokosení bude provedeno 2 x během vegetace, vždy na ploše 0,229 ha. Obě seče budou provedeny kosou nebo křovinořezem za použití trojzubce, přičemž plnění nádržek bude probíhat mimo plochu č. 3. Ocenění jednotlivých prací, je z důvodu zamokřeného pozemku a z důvodu nutnosti šetrného obsékání potravních stružek navýšeno oproti ceníkovým položkám AOPK ČR. Termín jednotlivých sečí bude záviset na přírůstku travní hmoty.
Na pracovní ploše č. 4 – Nad pásem - (na částech p. p. č. 683/5 a 693 v k. ú. Pastviny u Studánky) provést speciální opatření pro podporu druhu - šetrné ruční pokosení, shrabání a odnos travního porostu v okolí potravní stružky Nad pásem. Posečená a shrabaná biomasa bude odnesena mimo plochu potravní stružky a bude uložena do kompostu (plocha č. 2 na p. p. č. 891/5 v k. ú. Pastviny u Studánky). Pokosení bude provedeno 1 x během vegetace, vždy na ploše 0,063 ha. Seč bude provedena křovinořezem za použití trojzubce, přičemž plnění nádržek bude probíhat mimo plochu č. 4. Ocenění prací, je z důvodu zamokřeného pozemku a z důvodu nutnosti šetrného obsékání potravních stružek navýšeno oproti ceníkovým položkám AOPK ČR. Termín jednotlivých sečí bude záviset na přírůstku travní hmoty.
Na pracovní ploše 5 - Za Pastvinami (p. p. č. 372/6, 782, 993, 995, 356, 321, 997 a 306 v k. ú. Pastviny u Studánky) provést speciální opatření pro podporu druhu - šetrné ruční pokosení, shrabání a odnos travního porostu v okolí potravní stružky Za Pstvinami. Posečená a shrabaná biomasa bude odnesena mimo plochu potravní stružky a biomasa ze bude uložena do 3 kompostovacích zařízení podél potravní stružky. Pokosení bude provedeno 1 x během vegetace, vždy na ploše 0,987 ha. Seč bude provedena křovinořezem za použití trojzubce, přičemž plnění nádržek bude probíhat mimo plochu č. 5. Ocenění jednotlivých prací, je z důvodu zamokřeného pozemku a z důvodu nutnosti šetrného obsékání potravních stružek navýšeno oproti ceníkovým položkám AOPK ČR. Termín jednotlivých sečí bude záviset na přírůstku travní hmoty.
Na pracovní ploše č. 9 a 10 – (na částech p. p. č. 891/1 a 894 v k. ú. Pastviny u Studánky) provést speciální opatření pro podporu druhu (hnědáska chrastavcového) - šetrné ruční pokosení, shrabání a odnos travního porostu ze sečených ploch. Posečená a shrabaná biomasa bude uložena do kompostu (plocha č. 2 na p. p. č. 891/5 v k. ú. Pastviny u Studánky). Pokosení bude provedeno 1 x během vegetace, vždy na ploše č. 9 – 0,068 ha a na ploše č. 10 - 0,155 ha. Seč bude provedena křovinořezem. Ocenění jednotlivých prací, je z důvodu zamokřeného pozemku navýšeno oproti ceníkovým položkám AOPK ČR. Termín jednotlivých sečí bude záviset na přírůstku travní hmoty.
Na pracovní ploše č. 11 – (na části p. p. č. 739 v k. ú. Trojmezí) provést speciální opatření pro podporu druhu - šetrné ruční pokosení, vyřezání drobných náletových dřevin, shrabání a odnos travního porostu ze sečených ploch. Pokosení bude provedeno 1 x během vegetace, vždy na ploše č. 11 – 0,452 ha. Seč bude provedena křovinořezem.
Na pracovních plochách č. 2 a 6, na části p. p. č. 891/5 a 782 v k. ú. Pastviny u Studánky provést kompostování posečené biomasy, prosypávání uložené biomasy vápencem, pravidelné provlhčování kompostu, jímání vody odtékající z kompostu, pravidelné přehazování kompostu a dle potřeby nainstalovat zástěny na používaná kompostoviště.
Dále na pracovní ploše č. 1 – LORP a stužka LORP, provádět celoroční péči o odchovný a reprodukční prvek. Práce zahrnují zabezpečení stružky proti prosakování, úpravu břehů, odstraňování naplaveného materiálu, pravidelné udržování stružky v původní velikosti (vypíchání drnů, rozšíření na cca. 20 cm (v celkové délce cca 243 m), ořezané drny použít k vyspravení břehu v místě měřící stanice nebo v místech kde jsou propadliny a zbytek vmísit pod nejmladší převrstvený kompost). Dále provádět pravidelnou kontrolu a regulaci průtočnosti v LORPu (dle potřeby regulovat pomocí stavidla na rozdělovacím objektu). Součástí smlouvy je i kontrola a péče o bioindikační klícku umístěnou v LORPu. Dále sledování úmrtnosti perlorodek (odstranění a sčítání prázdných schránek nalezených v LORPu). Provádět pravidelnou kontrolu telemetrické stanice (kontinuální měření výšky vodního sloupce, teploty vod a vodivosti) a v případě potřeby zajištění servisu informovat pracovníka AOPK ČR, S CHKO Slavkovský les a krajského střediska Karlovy Vary (tel: 724 151 114; e-mail: milos.holub@nature.cz).
Součástí akce je i vypracování závěrečné zprávy obsahující popis průběhu celé sezóny, záznam jednotlivých návštěv a činností, včetně zaznamenávání havarijních stavů a způsobu jejich řešení. Do finální závěrečné zprávy bude zapracována i závěrečná zpráva z péče o LORP, kterou dodá pracovník AOPK ČR. Veškerá opatření vycházejí z platného plánu péče a ze záchranného programu pro perlorodku říční.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 210 531 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky