Veřejná zakázka: Monitoring nelesních ekosystémů v NPR Praděd a PR Břidličná v období 2017-2023 – Zoologický monitoring

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5969
Systémové číslo: P16V00001991
Počátek běhu lhůt: 29.09.2016
Nabídku podat do: 17.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring nelesních ekosystémů v NPR Praděd a PR Břidličná v období 2017-2023 – Zoologický monitoring
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stručný popis:
Zoologický monitoring změn v subalpínském prostředí v důsledku prováděných managementových opatření bude zaměřen na entomologii, konkrétně indikačně nejvýznamnější skupiny – střevlíci, fytofágní brouci, orthopterní hmyz a denní motýly.
Podrobný popis:
Vyhodnocení vlivu managementu vrcholového bezlesí na entomofaunu – střevlíky, orthopterní hmyz, fytofágní brouky a denní motýly.
Použité metody jsou Moerickeho misky, zemní pasti, smýkání a vysávání.
V rámci výzkumu bude vždy do konce kalendářního roku odevzdána průběžná zpráva shrnující výsledky práce provedené v daném roce a její průběžné hodnocení. Závěrečná zpráva bude v pracovní podobě odevzdána do 30. 6. 2023, konečná podobě pak do 20. 8. 2023 současně v tištěné podobě (3 paré) a elektronickou cestou, průběžné zprávy budou odevzdány v elektronické podobě. Součástí závěrečné zprávy budou všechna primární data pořízená v rámci výzkumů.
Vše proběhne v letech 2017–2023.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 408 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky