Veřejná zakázka: Obnova tůně v Dolní Chřibské

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5984
Systémové číslo: P16V00002006
Počátek běhu lhůt: 29.09.2016
Nabídku podat do: 10.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova tůně v Dolní Chřibské
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obnova zazemněné tůně v mokřadu na p.p.č. 548 v k.ú. Dolní Chřibská o celkové ploše cca 150 m2, objem výkopku cca 105 m3, sklony břehů 1:3 nebo mírnější, maximální hloubka 1,5 m, průměrná hloubka 0,7 m. Tůň bude přírodě blízkého nepravidelného tvaru, hloubkově členitá, bez jakýchkoli technických prvků, bude napájena podzemní a dešťovou vodou. Výkopek bude uložen v okolí tůně na témže pozemku v tenké vrstvě. Tůň bude provedena dle Standardů péče o přírodu a krajinu: Standard SPPK B02 001:2014 Obnova a vytváření tůní.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Lužické hory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky