Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení vlhké louky a likvidace náletů v PR Kozohlůdky, 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016
Kosení v PR Dráchovské tůně, 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016
Ruční kosení v PR Kovašínské louky, 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016
Kosení závrtů, likvidace invazních rostlin, vylepšení a péče o výsadby DB a LP v CHKO Moravský kras
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016
OI UL - nákup knihy
VZ malého rozsahu Zadávání 04.10.2016 13.10.2016 08:00
Ošetření PS Lípy v Kostelní Bříze a Aleje Svobody
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016 11.10.2016 08:00
Rekonstrukce zhlaví tlakových vrtů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016 24.10.2016 10:00
Likvidace výmladků v NPR Větrníky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016
Ochrana MZD repelenty proti poškození spárkatou zvěří
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 07.10.2016 13:00
Obnova hraničního značení CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 10.10.2016 10:00
Stržení drnu NPP Váté písky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016
Výřez náletových dřevin v Národní přírodní památce Kotýz a jejím ochranném pásmu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 12.10.2016 09:30
Rybník Rod-zabezpečení ostrůvku pro podporu hnízdění, odstranění náletu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 07.10.2016 12:00
Oprava protierozní stabilizace modře značené turistické stezky v úseku rozcestí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 10.10.2016 11:04
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Tiskoviny I.
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 07.10.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016