Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce zhlaví tlakových vrtů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016 24.10.2016 10:00
Likvidace výmladků v NPR Větrníky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016
Ochrana MZD repelenty proti poškození spárkatou zvěří
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 07.10.2016 13:00
Obnova hraničního značení CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 10.10.2016 10:00
Stržení drnu NPP Váté písky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016
Výřez náletových dřevin v Národní přírodní památce Kotýz a jejím ochranném pásmu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 12.10.2016 09:30
Rybník Rod-zabezpečení ostrůvku pro podporu hnízdění, odstranění náletu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 07.10.2016 12:00
Oprava protierozní stabilizace modře značené turistické stezky v úseku rozcestí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 10.10.2016 11:04
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Tiskoviny I.
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 07.10.2016 08:00
Dodávka a instalace vysoce výkonného výpočetního systému pro modelování atmosféry
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 03.01.2017 10:00
Dodávka techniky pro měřící vozy kvality ovzduší
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 21.11.2016 10:00
Management nelesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 24.11.2016 09:00
Obnova výsadby stromů na p. p. č. 1228/3 v k. ú. Rájov u Mariánských Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 08:00
Obnova tůně v Dolní Chřibské
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 10:00
Studie proveditelnosti – Podpora migrace lososa obecného na vodních tocích Labe a Chřibská Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 11.10.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016