Veřejná zakázka: Management lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5964
Systémové číslo: P16V00001986
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642546
Na základě předběžného oznámení:
Management lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
Počátek běhu lhůt: 28.09.2016
Nabídku podat do: 05.12.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Management lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výsadby a dosadby jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia L., dále JŘ) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus L., dále KL), podsadby jedle bělokoré (Abies alba, dále JD) včetně budování ochranných mechanických bariér (ochrana skupinová a individuální) a realizace ochrany chemické JŘ v letech 2016–2023, vše včetně následné péče. Lokality jsou situovány do 7. a 8. lesního vegetačního stupně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 950 550 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky