Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření přístrojového vybavení - přístroje pro měření průtoku (projekt UPPS)
nadlimitní Zadáno 15.05.2017 21.06.2017 10:00
Poskytování právních služeb pro potřebu ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 24.05.2017 09:00
Objednávka - autobusová doprava - trasa oblast KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017
Objednávka - autobusová doprava - trasa oblast KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017
Objednávka - autobusová doprava do Louňovic pod Blaníkem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017
Upgrade měřících systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu - Inovace a rozšíření sítě automatických srážkoměrů
nadlimitní Zadáno 12.05.2017 21.06.2017 10:00
Objednávka - překlad do neměckého jazyka - projekt Stezka v korunách stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017
Objednávka - překlad z anglického jazyka v rámci projektu Stezka v korunách stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017
Rozšíření funkcionalit portálu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 22.05.2017 09:00
Zpracování plánu péče o PR Žabakor včetně provedení inventarizačních průzkumů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017
Dodávka převozních lodí
nadlimitní Zadáno 11.05.2017 16.06.2017 10:00
VT pro SOO Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 18.05.2017 12:00
Objednávka - školení e-learningový kurz EL Korupce, etika a whistleblowing
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017
Objednávka - fototechnika pro UAS
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017
Tonery originální 5 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 18.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016