Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NetWorker podpora a služby
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 10.02.2017 08:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby AOPK ČR a jejích regionálních pracovišť – obuv
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017 06.03.2017 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin v NPR Oblík - 2017 - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 10.02.2017 08:00
Dodávka spojovacího materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 14.02.2017 08:00
VT pro ODMI Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2017 07.02.2017 10:00
Objednávka - údržba výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2017
Dodávka modřínových kůlů
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2017 22.02.2017 10:00
Dodávka svařovaného pletiva
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2017 22.02.2017 10:00
Dodávka chemických přípravků
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2017 22.02.2017 10:00
OI OV - oprava nefunkčního stroje Konica Minolta C220
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2017
OI OV - oprava nefunkčního stroje Ricoh MP C2050AD
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2017
Revitalizace tetřevince Sokolka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2017 21.02.2017 10:00
Odvoz dříví - pila Solnice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2017 16.02.2017 11:00
Výměna osobního výtahu v budově Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 22.02.2017 10:00
Objednávka - pronájem autobusu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016