Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti – Podpora migrace lososa obecného na vodních tocích Labe a Chřibská Kamenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5631
Systémové číslo: P16V00001654
Počátek běhu lhůt: 29.09.2016
Nabídku podat do: 11.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti – Podpora migrace lososa obecného na vodních tocích Labe a Chřibská Kamenice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti – Podpora migrace lososa obecného na vodních tocích Labe a Chřibská Kamenice.
Cílem studie pro část a) je vyhodnotit současný stav technického řešení migrační prostupnosti na VD Střekov na Labi v ř. km 767,679 a poté navrhnout variantní řešení obnovy volné migrace potamodromních a diadromních druhů ryb a mihulovců i dalších druhů uvedených v červeném seznamu IUCN přes tuto migrační bariéru.
Povinností zpracovatele studie jsou pravidelné konzultace se zadavatelem a odsouhlasení dalšího postupu prací, stejně jako konzultace se všemi příslušnými institucemi. Je specifikováno v Příloze č. 1 smlouvy o dílo pro část a.
Studie bude předána ve finální podobě v tištěné verzi v 6 vyhotoveních a 2 x v digitální verzi na vhodném datovém nosiči ve formátu pdf.
Cílem studie pro část b) je vyhodnotit současný stav vodního díla (jezu) včetně stávajícího rybího přechodu na vodním toku Chřibská Kamenice v Přírodní rezervaci Pavlínino údolí a technické možnosti k zajištění jeho plného migračního zprůchodnění. S ohledem na toto posouzení lokality s cílovými objekty navrhnout variantní řešení vedoucích ke zprůchodnění této migrační překážky prostřednictvím plně funkčního rybího přechodu/kombinace přechodů (dále jen RP).
Povinností zpracovatele studie jsou pravidelné konzultace se zadavatelem a odsouhlasení dalšího postupu prací, stejně jako konzultace se všemi příslušnými institucemi. Je specifikováno v Příloze č. 1 smlouvy o dílo pro část b.
Studie bude předána ve finální podobě v tištěné verzi v 4 vyhotoveních a 2 x v digitální verzi na vhodném datovém nosiči ve formátu pdf

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky