Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI OV - oprava poruchy dveří a podvozku vozidla Hona HR-V, RZ: 4A1 4673
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016
OI HB - Letní kapalina do odtřikovačů služebních vozidel pro snadné odstranění zbytku hmyzu a ostatních nečistot
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 30.05.2016 16:00
Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras malým smíšeným stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 27.05.2016 10:00
Úklid prostor budovy AOPK ČR v Děčíně, Teplická 424/69 v období 6/2016 až 3/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 26.05.2016 08:00
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří - dodatečné stavební práce - 2. dodatek
podlimitní Zadáno 19.05.2016 14.06.2016 12:00
Sysel obecný - komiks a brožura
nadlimitní Zadáno 18.05.2016 26.05.2016 08:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - dodávka dvou solitérních skleněných vitrín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 24.05.2016 08:00
Analýza vzorků povrchové vody 2. - regionální akční plán pro střevli potoční na vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 24.05.2016 08:00
Mobilní telefonní přístroje a modemy 5/2016 (znovuzadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 19.05.2016 10:00
Tisk a doprava pexesa
nadlimitní Zadáno 16.05.2016 24.05.2016 10:00
Videoprojektor s příslušenstvím pro OBK
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 19.05.2016 09:00
Kosení v PR Skučák
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 23.05.2016 09:00
Čištění mělkých vrtů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 06.06.2016 10:00
Odstranění kosodřeviny na Malém Dědu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2016 25.05.2016 09:00
Uzavření rámcové smlouvy na kominické práce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2016 20.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016