Veřejná zakázka: Obnova výsadby stromů na p. p. č. 1228/3 v k. ú. Rájov u Mariánských Lázní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5985
Systémové číslo: P16V00002007
Evidenční číslo zadavatele: PPK-144a/41/16
Počátek běhu lhůt: 29.09.2016
Nabídku podat do: 10.10.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova výsadby stromů na p. p. č. 1228/3 v k. ú. Rájov u Mariánských Lázní
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obnova výsadby stromů na p. p. č. 1228/3 v k. ú. Rájov u Mariánských Lázní. Zásahem bude dotčeno 176 stromků původní výsadby (72 uhynulých, 104 živých). 72 stromků původní výsadby bude tedy nově vysázeno v druhové skladbě 35 javorů klenů, 17 jilmů horských a 20 třešní ptačích - divokých (původní stromky uhynuly). Sazenice budou obalované, s výškou nad 120 cm. Při výsadbě bude vyměněno 50 % půdy. Půda bude u nově vysazených stromků zmulčována kůrou, rovněž bude provedena 3x zálivka. Přesná místa vysazení nových stromků budou na místě stanovena a vyznačena zaměstnancem Agentury. 59 nově vysazených stromků bude ukotveno třemi kůly (průměr 6-10 cm, délka kůlů 2m) a šesti příčnými spojovacími příčkami (dvě úrovně). 13 nově vysazených stromků bude umístěno do původních kotvení. Dále budou u 66 původních stromků instalována rovněž nová kotvení dle výše zmíněných parametrů (výměna nefunkčních/náhrada chybějících). U 38 původních živých stromů zůstanou kotvení zachována. Nefunkční stará kotvení budou označena na místě zaměstnancem Agentury sprejem. Celkem bude tedy instalováno 125 kotvení (3 kůly, 6 příček, průměr kůlů 6-10 cm, výška kůlů 2 m). Jak původní, tak nové stromky budou ke kotvení kotveny třemi popruhy. Všechny původní popruhy budou vyměněny. Ke všem 176 stromkům (72 nově vysazených, 104 původních stromků) bude instalována individuální ochrana samonosným lesnickým pletivem o výšce 2 m. Pletivo bude připevněno pevně ke kotvení tak, aby nedošlo k poškození výsadeb zvěří. Průměr konstrukce individuální ochrany s kotvením bude ca 60 cm. V případě zachovaných starých kotvení, bude průměr ochran přizpůsoben šíři kotvení. Konstrukce individuální ochrany s vlastním kotvením bude pevná, bude však umožňovat výměnu stromku v případě jeho uhynutí. Výsadba je zamýšlena jako obnova krajinné mozaiky s vytvořením příhodných stanovišť a migračních linií pro vzácné a chráněné druhy živočichů. Veškeré nevyužité původní materiály budou z lokality odvezeny (stará kotvení, popruhy, plastové ochrany kmene). Vzhledem k charakteru výsadby se následná péče o výsadbu týká pouze případné dosadby uhynulých stromů, vč. nutných zálivek, případně oprav vadných individuálních ochran a kotvení. Práce budou ukončeny do 31. října 2016. Výsadba bude provedena v souladu se standardem AOPK pro výsadbu dřevin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 154 545 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky