Veřejná zakázka: Likvidace náletových dřevin v NPP Velký vrch u Vršovic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5968
Systémové číslo: P16V00001990
Evidenční číslo zadavatele: 53
Počátek běhu lhůt: 27.09.2016
Nabídku podat do: 10.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Likvidace náletových dřevin v NPP Velký vrch u Vršovic
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem opatření je selektivní likvidace náletových dřevin, především akátu, jasanu, svídy krvavé, hlohu a šípku, které postupně zarůstají přírodovědně cenné stepní svahu kopce s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Navržená opatření korespondují s postupy v platném plánu péče o NPP Velký vrch. Dotčeny budou parcely 393 a 693/20 v k.ú. Vršovice u Loun. Na ošetřovaných plochách budou ponechány soliterní dřeviny (hloh a dub), podrobnosti budou stanoveny zástupcem zadavatele na místě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Labské pískovce a Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky