Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Brožury o CHKO
nadlimitní Zadáno 21.09.2016 30.09.2016 12:00
Letáky o CHKO
nadlimitní Zadáno 21.09.2016 30.09.2016 12:00
OI PH - Spotřební materiál výpočetní a kancelářské techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2016 03.10.2016 08:00
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 21.09.2016 22.11.2016 10:00
Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 21.09.2016 22.11.2016 10:00
OI OV - roční servisní prohlídka a další úkony na vozidle Honda HR-V, RZ: 4A1 4673
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016 26.09.2016 08:00
OI OV - oprava poruchy stroje Konica Minolta C220
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016
Likvidace křídlatky v NPP Skalická Morávka - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016 27.09.2016 08:00
Celostátní mapování rozšíření vydry říční v ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016 26.09.2016 09:00
Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin pod Radobýlem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016 29.09.2016 08:00
Tisk a doprava terénních formulářů
nadlimitní Zadáno 19.09.2016 26.09.2016 09:10
metodika Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav
nadlimitní Zadáno 19.09.2016 26.09.2016 09:00
Objednávka - chemická sanace objektu Horní Maršov čp. 111
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016
Odborný monitoring v rámci regionálního akčního plánu pro tetřeva hlušce v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016 22.09.2016 12:00
Objednávka - chemická sanace objektu Lysečiny čp. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016