Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
metodika Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav
nadlimitní Zadáno 19.09.2016 26.09.2016 09:00
Objednávka - chemická sanace objektu Horní Maršov čp. 111
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016
Odborný monitoring v rámci regionálního akčního plánu pro tetřeva hlušce v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016 22.09.2016 12:00
Objednávka - chemická sanace objektu Lysečiny čp. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016
OI OV - oprava nefunkčního stroje Ricoh MP C2050AD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016
OI OV - roční servisní prohlídka na vozidle Hyundai Getz, RZ: 8A3 7896
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 26.09.2016 08:00
OI OV - roční servisní prohlídka a další úkony na vozidle Škoda Fabie, RZ: 1AZ 3498
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 26.09.2016 08:00
OI UL - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 26.09.2016 08:00
Objednávka - autobusová doprava na výstavu Zahrada Čech 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016
Oprava propustku LC Nad Krakonošem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 30.09.2016 10:00
Studie - Vliv technických úprav na rybí společenstva malých vodních toků
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 21.09.2016 09:00
Managementová opatření v MZCHÚ CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 21.09.2016 09:00
Poskytování úklidových služeb v budově oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 10:00
Oprava pruhového hraničního značení NPP Barrandovské skály.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 09:00
Péče o geologicky významné profily v NPP Barrandovské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 23.09.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016