Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sečení travního porostu na lokalitě Hrada, v PR Příhrazské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Sečení travního porostu v PR Údolí Plakánek
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Údržba vlhkých a svahových luk Machov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Ruční sečení křovinořezy v NPR Mionší
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016 08.08.2016 14:00
Podpora populací ohrožených druhů na rybnících - NPR Polanská niva
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Objednávka - autobusová doprava Life
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Dokončené přibližování vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP a jeho OP - Harrachov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016 05.08.2016 10:00
Rekonstrukce pramene PP0219 Kněžmost
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016 08.08.2016 10:00
Výhybny pro pěší u LC Na Výrovku
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2016 11.08.2016 10:00
Sečení v přírodní památce Libunecké rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 28.07.2016 08:00
Sečení v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 27.07.2016 16:00
Sečení v přírodních památkách Oborská luka a Rybník Vražda
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 27.07.2016 14:00
Sečení v přírodní památce Podloučky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 27.07.2016 15:30
Likvidace invazivních druhů rostin
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016
Nákup podpory SW produktů IBM
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 02.08.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016