Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016
OI HK - Euroklip fix
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 18.03.2016 08:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávky železářského zboží a nářadí, hutního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 22.03.2016 10:00
Objednávka - montáž autofólií
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016
Objednávka - opakované proškolení řidičů vyskokozdvižných vozíků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016
Optimalizace a rozšíření funkcionalit portálu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 16.03.2016 08:00
Výroba a instalace hraničníků CHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 22.03.2016 10:00
OI UL - roční servisní prohlídka vozidla Škoda Fabia
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 16.03.2016 08:00
Tisk publikace Příroda 33
nadlimitní Zadáno 04.03.2016 14.03.2016 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Tisk brožury "Laymanova zpráva", pohlednic a samolepek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 11.03.2016 08:00
Dohled a správa prostředí IBM Connections
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 15.03.2016 09:00
OI UL - nákup knihy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 11.03.2016 08:00
Údržba rastrových záhonů v Klášterní zahradě
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016
Pořízení podnikové licence na software Esri
nadlimitní Zadáno 02.03.2016 19.04.2016 10:00
Transfer obojživelníků přes komunikace CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 08.03.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016