Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 18.03.2016 09:00
OI BN - nové letní pneu pro 2 služební vozidla (Škoda Fabia a Hyundai)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 18.03.2016 08:00
OI HK - Doplnění stavu židlí Taurus do zasedací místnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 18.03.2016 09:00
Tiskárna pro potisk CD/DVD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 14.03.2016 10:00
OI BN - Výměna pneu pro 15 služebních vozidel vč. uskladnění v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadávání 08.03.2016 17.03.2016 08:00
Objednávka - garanční prohlídka traktoru, ÚP 36 Horní Maršov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016
Mapování biotopů v oblastech významných mokřadů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 21.03.2016 09:00
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016
OI HK - Euroklip fix
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 18.03.2016 08:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávky železářského zboží a nářadí, hutního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 22.03.2016 10:00
Objednávka - montáž autofólií
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016
Objednávka - opakované proškolení řidičů vyskokozdvižných vozíků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016
Optimalizace a rozšíření funkcionalit portálu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 16.03.2016 08:00
Výroba a instalace hraničníků CHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 22.03.2016 10:00
OI UL - roční servisní prohlídka vozidla Škoda Fabia
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 16.03.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016