Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Datové pásky 500GB nativní kapacity
VZ malého rozsahu Zadáno
Diskové pole NetApp
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání a montáž měřící techniky na hydropedologické profily
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání měřicí techniky pro vodoměrné stanice povrchových vod
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka a montáž náhradního zdroje pro areál ČHMÚ Praha – Libuš
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka a montáž náhradních zdrojů pro meteorologické stanice (MS) v Kuchařovicích a Přibyslavi
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka a montáž náhradních zdrojů pro meteorologické stanice v Kuchařovicích a Přibyslavi
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka a následná instalace 4 automatických stanic pro měření výšky a vodní hodnoty sněhové pokrývky
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka a následná instalace 4 automatických stanic pro měření výšky a vodní hodnoty sněhové pokrývky
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka náhrady morálně fyzicky zastaralého RTH clusteru včetně rozšířené záruky
nadlimitní Zadáno
Dodávka přístroje ADCP pro měření průtoku v otevřených korytech
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka separační technologie pro oddělení jakosti vody ČHMÚ Praha
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka tepelného čerpadla pro objekt meteorologické stanice v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka tepelného čerpadla pro objekt MS Kuchařovice
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka tepelného čerpadla pro objekt MS v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016