Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování technických podkladů pro přípravu návrhů prováděcích vyhlášek k novému zákonu o odpadech 14.10.2019
Zvýšení kvality ohlašovaných údajů – metodika pro zpřesnění zjišťování úniků z činností zemědělského charakteru, a to se zaměřením na fosfor a dusík 07.10.2019
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek do m. č. 905 03.10.2019
Dodávky výpočetní techniky – III. minitendr 2019 02.10.2019
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 02.10.2019
Bezúplatný převod majetku státu (židle) 30.09.2019
Hodnocení potencionálních rizik lokalit s těžebními odpady na horninové prostředí – analýza informačních a datových zdrojů 30.09.2019
Provedení analýzy Politiky ochrany klimatu v České republice z hlediska požadavků na dlouhodobé strategie nízko-emisního rozvoje 30.09.2019
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2018 30.09.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 26.09.2019
Obnova kamerového systému v podmínkách Ministerstva životního prostředí 25.09.2019
Poskytování záručního servisu k novému systému uzavřeného televizního okruhu (CCTV) 25.09.2019
Zajištění podpory bezpečnostních technologií na 2 roky 25.09.2019
Studie na kontrolu úplnosti a zpracování zpráv o investicích za rok 2018, následná příprava souhrnné zprávy o provedených investicích za ČR 24.09.2019
Dodávka osobního vozidla kategorie 2C s pohonem CNG 23.09.2019
České veřejné mínění a letová hladina v národních parcích ČR 20.09.2019
Podpora sběru a analýzy vzorku mateřského mléka pro monitoring v rámci Stockholmské úmluvy 17.09.2019
Výroba a instalace 2 kusů závěsných informačních bannerů s textem 17.09.2019
Logo a manuál pro projekt LIFE-IP: N2K Revisited 16.09.2019
Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 16.09.2019