Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Návrh implementace a vytvoření vybraných služeb eIDAS pro rezort životního prostředí 25.08.2016
Malířské, tapetářské a podlahářské práce pro budovu MŽP na období 9/2016 až 12/2017 24.08.2016
Technické zabezpečení agendy vědy, výzkumu a inovací 24.08.2016
Výroba publikace popularizující závěry výzkumů z oblasti kontaktu dětí s přírodou s názvem "Děti venku v přírodě" 23.08.2016
Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let - Část 8 22.08.2016
Poskytnutí služeb souvisejících se zkvalitněním systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na podporu plnění Státního programu EVVO 19.08.2016
Pořízení licence Microsoft Windows Server na základě prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014 16.08.2016
Výměna ovladačů výklopných oken na schodištích v sekci "A" a "D" a v suterénu m.č. 914, 915 a 917 v budově Ministerstva životního prostředí 12.08.2016
Zpracování posudku k záměru "Linka na eloxování hliníku SEVEN-K s.r.o., Králíky" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 11.08.2016
Dodávka a montáž výtahů v budově Ministerstva životního prostředí II 10.08.2016
Podpora licencí Oracle 08.08.2016
Zajištění potisku oboustranných dibondových výstavních desek, montáže, demontáže a přepravy výstavy České národní parky 2016 08.08.2016
Dodávka a montáž dveřních křídel v budově Ministerstva životního prostředí III 05.08.2016
Zpracování modelu vyhodnocení dotací na výměnu kotlů pro specifický cíl 2.1 OPŽP 05.08.2016
Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let - Část 7 04.08.2016
Rámcová smlouva SMLDEU-30-65/2016 - ÚP33 03.08.2016
Nájemní smlouva za účelem provedení výkopových, zemních, stavebních a montážních prací na novém plynovodu 02.08.2016
Poskytnutí licencí k SW Evidence myslivosti včetně systémové podpory a dalších služeb 01.08.2016
Pořízení kancelářských křesel 29.07.2016
Zpracování posudku k záměru "Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. p. č. 1692, k. ú. Uhříněves" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 29.07.2016