Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Obsahová a formální revize návrhu vzdělávacího materiálu pro veřejnou správu 01.11.2019
Nákup dodávkových automobilů pro RO MŽP 2019 - část 2 31.10.2019
Poskytování podpory při kontrole výstupů projektů aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik zpracovanými správci vodních toků 31.10.2019
Posouzení vlivů na životní prostředí tzv. SEA hodnocení OPŽP v období 2021 - 2027 30.10.2019
Vybudování informačního systému ISPOP2 včetně zajištění provozu a rozvoje 30.10.2019
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a ATP nařízení 30.10.2019
Pronájem nebytových prostor pro OVSS IV (Chomutov) 29.10.2019
Dodávka terminálů BHT-1306Q 25.10.2019
Darování exemplářů CITES (loríček zlatouchý) ZOO Praha 23.10.2019
Licence VMware NSX 23.10.2019
Zhodnocení efektu novely nařízení vlády č. 56/2013 21.10.2019
Přenechání nebytových prostor do užívání OVSS III 18.10.2019
Mobilní telefony 16.10.2019
Nákup nábytku VII. minitendr, nábytek pro SNPŠ 16.10.2019
Odborné konzultační služby 16.10.2019
Organizační a odborné zajištění konání celorepublikové konference EVVO 16.10.2019
Specializované služby v oblasti přípravy zadávací dokumentace na dodávku systému Business Intelligence (BI) 16.10.2019
Zpracování nezávislé odborné analýzy pro podrobné stanovení podporovaných aktivit v rámci OPŽP 2021 – 2027 pro oblast zmírňování negativních dopadů sucha a předcházení stavu nedostatku vody 16.10.2019
Řešení problematiky sucha - plánované výzkumné aktivity 14.10.2019
Zpracování analýzy pro podrobné stanovení podporovaných aktivit v rámci OPŽP 2021 - 2027 pro oblast ochrany před povodněmi 14.10.2019