Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
3) Krkonoše - východ 12.06.2017
Pilotní test aplikace činidel k podpoře atenuace ve vybraných plochách lokality Hradčany 12.06.2017
Redukce vrtné monitorovací sítě na lokalitě bývalého vojenského letiště Hradčany 12.06.2017
Nákup skenerů a SW II 09.06.2017
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a 12. a 13. ATP nařízení 09.06.2017
Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu 08.06.2017
Rekonstrukce chodníku Horní Mísečky – Jestřábí boudy 08.06.2017
Zpracování posudku k záměru "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 08.06.2017
Zajištění, příprava a realizace školení RECETOX 2017 07.06.2017
Zpracování posudku k záměru "I/12 Běchovice - Úvaly" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 07.06.2017
Roční obměna služebních a terénních stejnokrojů 06.06.2017
Zpracování podkladů pro akce konané v rámci Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) a ad hoc expertní skupiny pro vody a průmyslové havárie 06.06.2017
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2017 - 2018 05.06.2017
Poskytnutí služeb spočívajících v organizaci akcí pro veřejnost s tématem ochrany globální biodiverzity 02.06.2017
Malířské, tapetářské a podlahářské práce v budově MŽP pro rok 2017 a 2018 01.06.2017
Dodávka tiskáren čárových kódů 31.05.2017
Návštěvnické středisko - prováděcí projektová dokumentace 29.05.2017
Zpracování posudku k záměru "Navýšení výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech s.r.o., 2016" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 25.05.2017
Nájemní smlouva za účelem provedení rekonstrukce horkovodu 22.05.2017
Zpracování odborných podkladů pro návrh regulace vybraných invazních nepůvodních druhů 22.05.2017