Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup terénních a dodávkových automobilů pro RO MŽP v roce 2019 - část 1 08.07.2019
Analytická a vývojová spolupráce v letech 2019 - 2020 01.07.2019
Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2019 01.07.2019
Vypracování souhrnné studie proveditelnosti pro vybudování potřebných kapacit pro zajištění péče o velké šelmy 01.07.2019
Nákup terénních a dodávkových automobilů pro RO MŽP v roce 2019 - část 2 28.06.2019
Vytvoření metodické publikace pro učitele k výuce tématu sucha 28.06.2019
Zajištění občerstvení pro 8. české uživatelské fórum Copernicus 24.06.2019
Provádění údržby venkovní a vnitřní zeleně v areálu Ministerstva životního prostředí 20.06.2019
Zajištění mezinárodního semináře k dalšímu rozvoji systému antarktických chráněných území 14.06.2019
Zajištění osvětové kampaně zaměřené na popularizaci významu života v půdě s využitím audiovizuálních materiálů 13.06.2019
Odborná konzultace, kontrola správnosti a vyhodnocování formulářů v rámci vnitrostátního prováděcího opatření (NIMs) 12.06.2019
Pořízení diskových polí pro resort MŽP v roce 2019 12.06.2019
Správa a aktualizace webů www.ekocentra.cz a www.ekoporadny.cz 10.06.2019
Komplexní antivirová ochrana pro resort životního prostředí 05.06.2019
Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu 04.06.2019
Služby v oblasti podpory tvorby, implementace a integrace vybraných ICT projektů a SW řešení 04.06.2019
Zajištění, příprava a realizace školení RECETOX 2019 03.06.2019
Zajištění služeb pro mezinárodní konferenci "Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje" 31.05.2019
Posuzování 60 vzorků vod a provedení analýzy 2 vzorků fytobentosu podle standardního operačního postupu 28.05.2019
Poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb 23.05.2019