Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávky sad antigenních testů pro resort Ministerstva životního prostředí 20.01.2022
Úklidové služby pro odbor výkonu státní správy IV - pracoviště Chomutov 18.01.2022
Podklady pro přípravu regionálních strategií a projektů v rámci OPŽP 2021 - 2027 v oblasti nakládání s kaly z komunálních ČOV - opakované řízení 17.01.2022
Oprava ležaté kanalizace a stoupacího potrubí v technickém podlaží budovy MŽP 14.01.2022
Poskytování odborného poradenství 07.01.2022
Komplexní zátěžové a výkonnostní testy ISPOP2, CRŽP, EnviIAM 06.01.2022
Zajištění zobrazování údajů hlášení z ISPOP2 04.01.2022
Stavební úpravy a rekonstrukce budovy a areálu MŽP (2021 - 2023) 28.12.2021
Zabezpečení možnosti prezentace volných pracovních pozic v rámci sítě Internet 22.12.2021
Penetrační test IS ISPOP2, CRŽP, EnviIAM 21.12.2021
Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy 2022 - 2025 20.12.2021
Dodávky sad antigenních testů pro resort Ministerstva životního prostředí 16.12.2021
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 15.12.2021
Jazyková korektura českých textů pro Ministerstvo životního prostředí 15.12.2021
Nákup LCD monitorů II. 14.12.2021
Zajištění podpory centrálního Firewallu na 5 let 14.12.2021
Analytické činnosti pro potřeby odboru ochrany vod související s problematikou koncepčního řešení úloh v oblasti vodního hospodářství 10.12.2021
Nákup LCD monitorů 10.12.2021
Provedení konfiguračních úprav serverové infrastruktury MŽP 10.12.2021
Nákup mobilních telefonů 09.12.2021