Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění výstavy velkoplošných fotografií s názvem "Voda a civilizace" 14.01.2019
Zpracování posudku k záměru "Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.01.2019
Odborné předimplementační služby v oblasti portálového řešení 11.01.2019
Dohoda o stáži u OECD 09.01.2019
Poskytování odborného poradenství 09.01.2019
Dočasné zajištění antivirové ochrany pro rezort životního prostředí 04.01.2019
Nákup nábytku III. minitendr, nábytek pro ČHMÚ - opakování 31.12.2018
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 31.12.2018
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK 28.12.2018
Zabezpečení možnosti prezentace volných pracovních pozic v roce 2019 20.12.2018
Zajištění technické podpory systému CzechIdM 14.12.2018
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.12.2018
Bezplatná výpůjčka výstavy "Perlorodky" pro rok 2019 12.12.2018
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí v roce 2019 12.12.2018
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 12.12.2018
Stavebně technický průzkum venkovní kanalizace na MŽP II 11.12.2018
Smlouva o dílo 10.12.2018
Zásady lesnického hospodaření pro přírodní a přírodě blízké biotopy využitelné s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření 10.12.2018
Organizační zajištění soutěže Zelená stuha České republiky a české účasti v evropské soutěži Entente Florale Europe v letech 2018 – 2021 07.12.2018
Jazyková korektura českých textů pro potřeby Ministerstva životního prostředí 04.12.2018