Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Ostraha oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem 05.10.2015
Objednávka - výroba myslivecké siláže na rok 2015 01.10.2015
Výroba audiovizuálního díla "Minuty z přírody" 23.09.2015
Generální dozor objednatele II 22.09.2015
Propagační předměty OPŽP 2014 – 2020 07.09.2015
Jednorázová technická revize systému IPPC a zabezpečení jeho systémové podpory 31.08.2015
Zajištění seminářů a konference zaměřených na výměnu zkušeností a rozvoj metodického zázemí environmentálních subjektů 25.08.2015
Informační kampaň se zaměřením na výsledky 57. výzvy OPŽP – tzv. alternativní doprava 18.08.2015
Ostraha ředitelství ČIŽP Praha 14.08.2015
Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2015 11.08.2015
Propagace OPŽP 2014 – 2020 zaměřená na výchovu dětí v oblasti třídění odpadů a životního prostředí 10.08.2015
Metodika vymezování územního systému ekologické stability (ÚSES) sloužící jako podklad pro PO4 OPŽP 2014 – 2020, aktivitu 4.1.1 a 4.3.2 06.08.2015
Podpora diskových polí 04.08.2015
Roční podpora licencí Oracle 04.08.2015
Zajištění konferenčních služeb pro konání mezinárodní konference „Wetlands in Agricultural Landscapes: Present state and perspectives in Europe“ 27.07.2015
Dohoda o realizaci managementových opatření LIFE48/C1/2015 22.07.2015
Poskytnutí znaleckých a konzultačních služeb 22.07.2015
Dodávka elektrické energie pro rok 2016 a 2017 20.07.2015
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2016, 2017 v hladině nízkého napětí 20.07.2015
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2016, 2017 v hladině vysokého napětí 20.07.2015