Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování expertních a technických podkladů pro přípravu návrhů prováděcího právního předpisu k novému zákonu o odpadech, kterým se stanoví podmínky a kritéria hodnocení zemin a některých stavebních materiálů jako vedlejšího produktu 27.10.2016
Zpracování posudku k záměru "D11, stavba 1101, km 0,0 – exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 27.10.2016
Zpracování posudku k záměru "Povrchová úprava plastových fólií b. 310 Chropyně" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 27.10.2016
Monitoring podzemních vod na lokalitě po Sovětské armádě Luštěnice 25.10.2016
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2015 18.10.2016
Realizování geologických prací s názvem "Vápence s vysokou bělostí určené k výrobě plniv v Českém masivu" 17.10.2016
Licence SAFEQ5 s podporou na 4 roky 12.10.2016
Prodej vozidla ŠKODA Fabia 1,4i 16V (VIN: TMBNC46Y464517255) 12.10.2016
Nákup licencí SUSE Linux Enterprise Server s podporou na 5 let 29.09.2016
Nákup licencí Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware s podporou na 5 let 29.09.2016
Poskytování vozidla Škoda Superb 27.09.2016
Tisk materiálů pro plnění Edičního a PR plánu Ministerstva životního prostředí II 27.09.2016
Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2016 23.09.2016
Zajištění dvoudenní konference zaměřené na koncepční otázky spojené s národními parky v České republice a k 25. výročí vyhlášení Národního parku Podyjí a Národního parku Šumava 20.09.2016
Cateringové služby na konferenci 19.09.2016
Zpracování odborné oponentury Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 16.09.2016
Zpracování vybraných kapitol dokumentu s názvem "Strategie ochrany dravců a sov České republiky" 14.09.2016
Darování exemplářů CITES (chameleoni) ZOO Praha 13.09.2016
Zpracování podkladů pro Vyhlášku o stanovení hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, přípustné míry erozního ohrožení zemědělské půdy a opatření k jeho snížení, a o stanovení půd nevhodných pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu 13.09.2016
IV. etapa vývoje analytických metod pro stanovení perzistentních organických polutantů zařazených do Stockholmské úmluvy v environmentálních matricích v návaznosti na požadavky Globálního monitorovacího plánu 12.09.2016