Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem - případové studie obcí v ČR 18.08.2017
Podpora licencí AuditPro 15.08.2017
Monotoring lučních hub 10.08.2017
Smrk- služba ve výzkumu a vývoji 07.08.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.08.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace žst. Přerov, 3. stavba" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.08.2017
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP 02.08.2017
Národní konference EVVO a environmentálního poradenství 02.08.2017
Dodávky kancelářského papíru na základě prováděcí kupní smlouvy k Rámcové smlouvě na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 1 – území CZ01 (Praha) 01.08.2017
Studie k problematice udělování výjimek z aplikace úrovní emisí 01.08.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem - Stéblová" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 28.07.2017
Nájem 2 kusů analogových záznamových zařízení 27.07.2017
Realizace nové Dětské skupiny v budově MŽP 26.07.2017
Analýza genomu smrku ztepilého 17.07.2017
Zpracování posudku k záměru "Hi tech zpracování plastů včetně povrchových úprav - lokalita Lešná, Průmyslová zóna Valašské Meziříčí" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 17.07.2017
Poskytnutí dotace na realizaci projektu "3Lynx" financovaného v rámci programu nadnárodní spolupráce Central Europe 12.07.2017
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma 11.07.2017
Část 8 - LC Signál 11.07.2017
Mobilní telefony 04.07.2017
Analytické zpracování podkladů pro přípravu resortní strategie financování ochrany biodiverzity 03.07.2017