Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Navýšení výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech s.r.o., 2016" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 25.05.2017
Nájemní smlouva za účelem provedení rekonstrukce horkovodu 22.05.2017
Zpracování odborných podkladů pro návrh regulace vybraných invazních nepůvodních druhů 22.05.2017
Příprava Sedmého národního sdělení a Třetí dvouleté zprávy České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 17.05.2017
Zajištění technické pomoci při zadávání zakázky na sanaci po sovětské armádě 16.05.2017
Zpracování posudku k záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.05.2017
Zpracování podkladů a metodiky 11.05.2017
Poskytnutí vozidla k dočasnému užívání 10.05.2017
Strategie pro ochranu dravců a sov 10.05.2017
Zajištění účasti na veletrhu Natur Expo Brno 2017 10.05.2017
Odborná technická asistence a posudky staveb financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce 09.05.2017
Zajištění technických služeb pro REACH CONFERENCE 09.05.2017
Odkup ojetého vozidla pro potřeby Ministerstva životního prostředí 2017 05.05.2017
Zpracování newsletterů Ministerstva životního prostředí 03.05.2017
Propagace dotačního programu "Dešťovka" 29.04.2017
Organizace konference "Voda 2017" 21.04.2017
Podklady pro zpracování metodiky indikace spalování odpadu prostřednictvím analýzy popela 21.04.2017
Služby procesní analýzy a řízení projektů obnovy vybraných IS MŽP 20.04.2017
Zpracování posudku k záměru "Navýšení výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech s.r.o., 2016" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.04.2017
Zpracování technických podkladů na podporu činnosti Národního korespondenta IRPTC UNEP Chemicals 09.04.2017