Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o postupu při vymáhání a mezivěřitelská dohoda 30.07.2019
Vytvoření Centrálního datového skladu map povodňových rizik a povodňového nebezpečí (CDS 2.0) a související služby 26.07.2019
Podpora činnosti experta v pracovních skupinách k monitoringu ustanovených v rámci Stockholmské úmluvy 25.07.2019
Sdílení zkušeností s implementací Stockholmské úmluvy na 9. zasedání konference smluvních stran 25.07.2019
Pravidelné servisní prohlídky a opravy čisticích strojů v autoprovozu Ministerstva životního prostředí 23.07.2019
Zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení 23.07.2019
Zajištění dočasného chovu živých exemplářů úhořího a následné vypuštění do volné přírody 19.07.2019
Poradenství při přípravě Programového dokumentu OPŽP 2021 - 2027 se zaměřením na analytickou a strategickou část dokumentu v oblastech ochrany ovzduší a energetických úspor 12.07.2019
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolové pracovní skupiny mezinárodního programu spolupráce ICP Effects on Materials (Mezinárodní program spolupráce hodnocení účinků ovzduší na materiály a kulturní památky) 11.07.2019
Dodávky multifunkčních zařízení a zajištění jejich provozu pro resort MŽP 10.07.2019
Nákup terénních a dodávkových automobilů pro RO MŽP v roce 2019 - část 3 09.07.2019
Nákup terénních a dodávkových automobilů pro RO MŽP v roce 2019 - část 5 09.07.2019
Nákup terénních a dodávkových automobilů pro RO MŽP v roce 2019 - část 1 08.07.2019
Analytická a vývojová spolupráce v letech 2019 - 2020 01.07.2019
Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2019 01.07.2019
Vypracování souhrnné studie proveditelnosti pro vybudování potřebných kapacit pro zajištění péče o velké šelmy 01.07.2019
Nákup terénních a dodávkových automobilů pro RO MŽP v roce 2019 - část 2 28.06.2019
Vytvoření metodické publikace pro učitele k výuce tématu sucha 28.06.2019
Zajištění občerstvení pro 8. české uživatelské fórum Copernicus 24.06.2019
Provádění údržby venkovní a vnitřní zeleně v areálu Ministerstva životního prostředí 20.06.2019