Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na aktualizace technického scénáře Návštěvnického centra 18.12.2020
Organizační, technické a odborné zajištění práce na přípravě Světového kongresu environmentální výchovy (WEEC) v Praze 17.12.2020
Statistická provozní inventarizace lesa v prostředí nové zonace národních parků 17.12.2020
Zajištění technické podpory a podpory výrobce IdM systému CzechIdM 16.12.2020
Nákup nábytku - XI. minitendr, nábytek pro MŽP a resortní organizace 14.12.2020
Dodávky výpočetní techniky - VI. minitendr 2020 10.12.2020
Zpracování posudku k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Chlumčany II a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Chlumčany - Dobřany" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.12.2020
Nákup videokonferenčních jednotek 09.12.2020
Pasportizace a zprávy o stavu všech požárních ucpávek v budově MŽP 09.12.2020
Právní rozbor případů újmy na majetku, zdraví a životě osob způsobené působením přírodních faktorů a stavem přírodního prostředí 09.12.2020
Užívání nebytových prostor pro potřeby OVSS IV v Ústí nad Labem 04.12.2020
Nástroj pro sledování změn v síťové infrastruktuře 02.12.2020
Podpora výrobce firewallů 02.12.2020
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 02.12.2020
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 02.12.2020
Služby solution architekta pro návrhy standardní a záměrné ochrany osobních údajů nad SW a HW infrastrukturou MŽP 01.12.2020
Zjišťovací řízení SEA pro aktualizovanou Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 30.11.2020
Poskytování služeb SOC 24.11.2020
Zpřístupnění plných textů databáze ENDS 24.11.2020
Smlouva o dílo 23.11.2020