Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.12.2018
Bezplatná výpůjčka výstavy "Perlorodky" pro rok 2019 12.12.2018
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí v roce 2019 12.12.2018
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 12.12.2018
Stavebně technický průzkum venkovní kanalizace na MŽP II 11.12.2018
Smlouva o dílo 10.12.2018
Zásady lesnického hospodaření pro přírodní a přírodě blízké biotopy využitelné s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření 10.12.2018
Organizační zajištění soutěže Zelená stuha České republiky a české účasti v evropské soutěži Entente Florale Europe v letech 2018 – 2021 07.12.2018
Jazyková korektura českých textů pro potřeby Ministerstva životního prostředí 04.12.2018
Nákup nábytku VI. minitendr, nábytek pro resort MŽP 03.12.2018
Zajištění cateringových služeb pro Fórum udržitelného rozvoje 2018 03.12.2018
Podnájem nebytových prostor velkého sálu ve 3. nadzemním podlaží Kulturního domu REPRE pro potřeby veřejného projednání EIA – "Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019 – 2035“ dne 12. 12. 2018 30.11.2018
Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze 30.11.2018
Konzultantské služby v oblasti Public Relations a propagace, a to včetně provádění vybraných editorských prací 28.11.2018
Tvorba obsahu a vykonávání redakčních prací pro newsletter Ministerstva životního prostředí 28.11.2018
Plošný monitoring a likvidace vrtů na lokalitě Ralsko – Kuřívody v roce 2018 27.11.2018
Mobilní telefony 20.11.2018
Odborné předimplementační služby v oblasti ESB/BPM 19.11.2018
Dotisk a následná distribuce publikace s názvem "Děti venku v přírodě: ohrožený druh?" 18.11.2018
Propagační předměty pro potřeby OPŽP 2014-2020 16.11.2018