Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Nájem nebytových prostor pro potřeby Odboru výkonu státní správy IX 01.10.2002
Nájem zpevněné asfaltové plochy pro parkování služebního vozidla Ministerstva životního prostředí 10.05.2002
Servis nádob na dámskou hygienu 01.07.2001
Provádění pravidelného servisu a oprav měření a regulace jednotek VZT, ohřevu TUV, výměníkové stanice atd. 18.10.1999
Reprografické služby 31.05.1999
Odvoz a likvidace separovaného odpadu 30.11.1998
Opravy a servis výpočetní techniky 22.10.1998
Nájem nebytových prostor pro odbor výkonu státní správy IV 10.01.1997
Odvoz a likvidace domovního odpadu 21.11.1994
Zajištění úklidových služeb (centrála MŽP) 01.01.1994
Poskytování služeb platebních karet CCS 24.01.1992