Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo 15.12.2016
Podpora zpracování dat ve formátu xls 14.12.2016
Osobní automobily 13.12.2016
Sportovně užitková vozidla 13.12.2016
Terénní automobily s karoserií Double Cab 13.12.2016
Oprava posilovací stanice pro zvýšení tlaku ve vnitřním požárním vodovodu 07.12.2016
Poskytnutí podlicence k výstupům projektu na téma "Voda základ života - voda ve streamu" 07.12.2016
Dodávky hygienických prostředků pro Ministerstvo životního prostředí II. 06.12.2016
Pořízení licencí k produktům VMware a souvisejících služeb 06.12.2016
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolových pracovních skupin TFEIP, TFIAM, TFMM a TFHTAP a mezinárodního programu spolupráce ICP IM 05.12.2016
Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 05.12.2016
Poskytování přístupu k elektronickému informačnímu zdroji Environment Complete 05.12.2016
Zajištění školení OZO k provádění revizí vodních děl 05.12.2016
Zpracování posudku k záměru "Zařízení pro výrobu stavebních hmot – Bohumín" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.12.2016
Zpracování posudku k záměru "Zařízení pro výrobu stavebních hmot na odvalu Dolu Jan Šverma v Ostravě" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.12.2016
Zpracování studie s názvem "Divočina – výklad a interpretace souvisejících pojmů a legislativní úpravy" 05.12.2016
Zhotovení doplňující studie k problematice sledování látky benzo(a)pyren, a to zejména s ohledem na jeho vykazování ve formě toxického ekvivalentu 02.12.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné – Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice – Třebonín)" na životní prostředí 02.12.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D35 Opatovice - Ostrov" na životní prostředí 02.12.2016
Zpracování posudku k záměru "NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 02.12.2016