Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 16.10.2017
Vodárna Káraný – projekt na postupnou likvidaci vrtů ve vlastnictví MŽP 16.10.2017
Zpracování posudku k záměru "Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, městská část Závada, km 2,000 – 4,600" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 16.10.2017
Nákup softwaru pro provoz a řízení e-learningu (LMS) 12.10.2017
Školení bezpečnosti Lotus Domino/Notes 11.10.2017
Podpora licencí Kernun 06.10.2017
Řešení problematiky sucha v roce 2017 29.09.2017
Propagace ekologické osvěty a výchovy v rámci soutěže Zelená stuha ČR 22.09.2017
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 21.09.2017
Podlicence Produktu GRANTYS 15.09.2017
Dodávka siláže 11.09.2017
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2016 11.09.2017
Poskytnutí služeb v souvislosti s organizací mezinárodní konference s názvem "Degradation and revitalization of soil and landscape" 08.09.2017
Dodávka a montáž nábytku pro dětskou skupinu Ministerstva životního prostředí 07.09.2017
Propagační materiál určený k propagaci EHP/Norských fondů 07.09.2017
Centrální nákup nábytku pro resort ministerstva životního prostředí na 4 roky 06.09.2017
Zabezpečení konání 19. pracovního zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině 04.09.2017
Rámcová dohoda SMLDEU-75-98/2017 - servis a opravy vozidel, oblast Vrchlabí 01.09.2017
Zpracování posudku k záměru "RELAX SPORT – Dolní Morava" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.08.2017
Implementace Enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS II. 22.08.2017