Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávka vody a odvádění odpadních vod 16.01.2004
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS VIII 23.09.2003
Nájem nebytových prostor pro potřeby Odboru výkonu státní správy IX 01.10.2002
Nájem zpevněné asfaltové plochy pro parkování služebního vozidla Ministerstva životního prostředí 10.05.2002
Servis nádob na dámskou hygienu 01.07.2001
Provádění pravidelného servisu a oprav měření a regulace jednotek VZT, ohřevu TUV, výměníkové stanice atd. 18.10.1999
Reprografické služby 31.05.1999
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS IX 30.12.1998
Odvoz a likvidace separovaného odpadu 30.11.1998
Opravy a servis výpočetní techniky 22.10.1998
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS V 08.09.1998
Nájem nebytových prostor pro odbor výkonu státní správy IV 10.01.1997
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS II 21.06.1995
Odvoz a likvidace domovního odpadu 21.11.1994
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS III 03.10.1994
Dodávky obědů pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 01.04.1994
Zajištění úklidových služeb (centrála MŽP) 01.01.1994
Poskytování služeb platebních karet CCS 24.01.1992
‹‹  60 70 80 90 96 97 98 99 100