Smlouva: Nákup vysílacího času k minipořadu "Do poslední kapky" s tzv. sponzorskými vzkazy OPŽP (anonymizováno dle požadavků České televize)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5896
Evidenční číslo: 210121
Datum uzavření smlouvy: 22.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce

Název (předmět)

Nákup vysílacího času k minipořadu "Do poslední kapky" s tzv. sponzorskými vzkazy OPŽP (anonymizováno dle požadavků České televize)

Schválil / podepsal

Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů

Stručný popis

Nákup vysílacího času k minipořadu "Do poslední kapky" s tzv. sponzorskými vzkazy OPŽP.

Jedná se o aplikaci obecné výjimky podle § 29 písm. i) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou je zadavatel oprávněn použít v případě veřejné zakázky na nákup vysílacího času, která je zadávána poskytovatelům televizního nebo rozhlasového vysílání nebo poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy