Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí 14.12.2017
Vypracování podkladů pro plnou projektovou žádost integrovaného projektu LIFE zaměřeného na podporu implementace programů zlepšování kvality ovzduší v ČR 14.12.2017
Zajištění systému IdM 14.12.2017
Zpracování studie možností implementace požadavků čl. 4 Rámcové směrnice o vodách 14.12.2017
Mobilní telefony 13.12.2017
Zpracování obrazové dokumentace obrazového fondu Ministerstva životního prostředí 13.12.2017
Poskytnutí odborných konzultačních služeb souvisejících s přípravou návrhu vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí 12.12.2017
Vytvoření e-learningový kurzů v oblasti ISVS a KB 12.12.2017
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP 08.12.2017
Podklady pro zpracování aktualizace metodické příručky Ministerstva životního prostředí z oboru „užitá geofyzika“ 08.12.2017
Realizace kampaně k EVVO s využitím cyklu AVD Minuty z přírody 08.12.2017
Specializované služby ICT 08.12.2017
Jazyková korektura českých textů pro potřeby Ministerstva životního prostředí 06.12.2017
Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů v oblasti jímacího území Káraný 05.12.2017
Návrh strategie informační kampaně 05.12.2017
Poskytování přístupu k elektronickému informačnímu zdroji Environment Complete 04.12.2017
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 04.12.2017
Zpracování metodiky pro realizaci projektů výstavby a rekonstrukce budov metodou dodávky Design & Build (& Operate) 04.12.2017
Podpora v oblasti smluv a ISRS 01.12.2017
Mytí prosklené fasády, oken a žaluzií budovy Ministerstva životního prostředí 2018 - 2019 30.11.2017