Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Každodenní úklid kancelářských prostor pro potřeby OVSS V 25.06.2008
Výkon funkce Národního inspekčního orgánu pro Správnou laboratorní praxi 01.04.2008
Havarijní pojištění 20.12.2006
Údržba modulů PIS, ORACLE a Stravování 15.12.2006
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 11.12.2006
Dodávky elektromateriálu pro Ministerstvo životního prostředí 11.04.2006
Pronájem archivačních prostor pro potřeby Ministerstva životního prostředí 01.04.2006
Poskytování úklidových služeb v budově sídla odboru výkonu státní správy IX 28.02.2006
Pomocné práce v závodní jídelně 21.07.2005
Systémová podpora při údržbě databázového programového vybavení Oracle 31.05.2005
Dodávka vody a odvádění odpadních vod 16.01.2004
Nájem zpevněné asfaltové plochy pro parkování služebního vozidla Ministerstva životního prostředí 10.05.2002
Servis nádob na dámskou hygienu 01.07.2001
Provádění pravidelného servisu a oprav měření a regulace jednotek VZT, ohřevu TUV, výměníkové stanice atd. 18.10.1999
Reprografické služby 31.05.1999
Odvoz a likvidace separovaného odpadu 30.11.1998
Opravy a servis výpočetní techniky 22.10.1998
Nájem nebytových prostor pro odbor výkonu státní správy IV 10.01.1997
Odvoz a likvidace domovního odpadu 21.11.1994
Zajištění úklidových služeb (centrála MŽP) 01.01.1994