Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Právní služby 2019 - OPŽP 08.01.2020
Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 07.01.2020
Servis klimatizačních jednotek v UPS 06.01.2020
Jazykové korektury českých textů 03.01.2020
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 30.12.2019
Dodávka serveru pro zajištění běhu bezpečnostních technologií 27.12.2019
Konzultantské služby v oblasti Public Relations a propagace, a to včetně provádění vybraných editorských prací 23.12.2019
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK 20.12.2019
Podlicence systému GRANTYS 18.12.2019
Poskytování služeb odborné podpory pověřenci pro ochranu osobních údajů MŽP při plnění úkolů metodické a kontrolní činnosti pověřence 2020 18.12.2019
Nákup nábytku - X. minitendr, nábytek pro resortní organizace MŽP 17.12.2019
Zajištění rozvoje a podpory spisové služby 16.12.2019
Dodávka komplexního řešení centrálního řízení přístupu do sítě Ministerstva životního prostředí 13.12.2019
Monitoring médií 2020 - 2021 13.12.2019
Outsourcing služeb podatelny Ministerstva životního prostředí 13.12.2019
Dodávka kompletního řešení pro automatizovanou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty na koncových bodech infrastruktury Ministerstva životního prostředí 12.12.2019
Zpracování posudku k záměru "Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) - Veselí n.M. (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.12.2019
Provedení zátěžových testů 11.12.2019
Nákup nábytku - IX. minitendr, nábytek pro AOPK 09.12.2019
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě" 09.12.2019