Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Plošný monitoring a likvidace vrtů na lokalitě Ralsko – Kuřívody v roce 2018 27.11.2018
Mobilní telefony 20.11.2018
Odborné předimplementační služby v oblasti ESB/BPM 19.11.2018
Dotisk a následná distribuce publikace s názvem "Děti venku v přírodě: ohrožený druh?" 18.11.2018
Propagační předměty pro potřeby OPŽP 2014-2020 16.11.2018
Terminály s čtečkami čárových kódů 16.11.2018
Podkladová studie pro legislativní a praktické řešení bezpečnostních aspektů při zpětném odběru zejména lithiových baterií a akumulátorů 15.11.2018
Část 1: Kvalifikovaná časová razítka 13.11.2018
Kvantifikace přínosů a popis politik a opatření ke snižování emisí skleníkových plynů 09.11.2018
Revitalizace a údržba venkovního pozemku pro Ministerstvo životního prostředí 06.11.2018
Provedení analýz k návrhu nového programu oddělení Finančních a dobrovolných nástrojů, odboru Věda, výzkum a inovace "Prostředí pro život" 05.11.2018
Odborné předimplementační služby v oblasti digitalizace pro AIS - CRŽP a další související IS 01.11.2018
Koordinace projektu ISPOP2 s ostatními projekty rozvoje IS pro fázi přípravy katalogů požadavků 24.10.2018
Zpracování posudku k záměru "Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.10.2018
Zpracování posudku k záměru "Zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů Flenexa plus" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.10.2018
Dohoda o postupu při vymáhání a mezivěřitelská dohoda 19.10.2018
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 19.10.2018
Případová studie přechodu z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí na farmářských trzích na pražské náplavce a obecná metodika pro farmářské trhy v ČR 18.10.2018
Vypracování projektové dokumentace na stavební a dispoziční úpravy místností č. 900A a 900B v budově Ministerstva životního prostředí 16.10.2018
Studie k problematice ekonomicky efektivního zvýšení kvality ohlašovaných údajů o únicích/přenosech emisích rtuti do ovzduší 15.10.2018