Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek 15.03.2023
Letenka v rámci zahraniční pracovní cesty na Konferenci OSN o vodě (UN 2023 Water Conference) 13.03.2023
Zajištění pozáručního servisu a oprav výtahů v budově MŽP 10.03.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK 02.03.2023
Zpracování prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu pro typové projekty Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 a Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 23.02.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro KRNAP 21.02.2023
Podpora nástrojů Ytria EZ Suite 14.02.2023
Oprava osobního vozidla (Škoda Fabia) pro OVSS IX MŽP 10.02.2023
Zpracování posudku k záměru "Modernizace Modifikační a emulzní stanice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.02.2023
Partnerská smlouva Projektu FUTURE for Czech LIFE 08.02.2023
Podpora detailní analýzy a zajištění věcného dozoru nad implementací ISOH2 31.01.2023
Zajištění podpory systému Active Risk Manager (ARM) vč. navazujících služeb 30.01.2023
Penetrační test Protierozní kalkulačka 24.01.2023
Zpracování posudku k záměru "Navýšení úložné kapacity a rekultivace STOH V v areálu Semtin Zone" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 21.01.2023
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 20.01.2023
Opravy a údržba rozvodů ústředního topení a zdravotně technické instalace v budově a areálu Ministerstva životního prostředí 19.01.2023
Jazyková korektura českých textů pro Ministerstvo životního prostředí 18.01.2023
Kampaň tématiky udržitelného rozvoje v České republice (3) 17.01.2023
Zpracování Hodnotící zprávy nastavení programu RES+ se zaměřením na výzvy pro instalace fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp Modernizačního fondu 05.01.2023
Zpracování posudku k záměru "Zvýšení kapacity lokální distribuční soustavy v Ostravě" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 02.01.2023
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››