Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Aplikace zásady "významně nepoškozovat" (DNSH) pro Novou zelenou úsporám 21.11.2022
Zpracování posudku k záměru "Rekonstrukce silniční distribuční stanice v Kralupech nad Vltavou" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 16.11.2022
Užívání programového vybavení KROS 15.11.2022
Propagace OPŽP na výstavě Energie a civilizace 2023 14.11.2022
Veřejné projednání dokumentace EIA záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.11.2022
Školení Prezentační dovednosti kreativně a beze strachu 11.11.2022
Organizační zajištění soutěže Zelená stuha České republiky a české účasti v evropské soutěži Entente Florale Europe v letech 2022 - 2025 10.11.2022
Zajištění role vyjednavače v dílčí části agendy mezinárodní ochrany biologické rozmanitosti během 15. zasedání smluvních stran CBD COP 15 10.11.2022
zajištění role vyjednavače v dílčí části agendy mezinárodní ochrany biologické rozmanitosti během 15. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti a jejích protokolů CBD COP 15 a COP-MOPs 10.11.2022
Zpracování posudku k záměru "Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.11.2022
Dodávka nábytku pro Ministerstvo životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu 09.11.2022
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu pro MŽP 08.11.2022
Nezávislý audit kybernetické bezpečnosti u vybraných organizací resortu 03.11.2022
Služby v oblasti ICT 2022 II 03.11.2022
Posouzení fyzické ochrany vybraných budov resortu MŽP 02.11.2022
Zajištění podpory a rozvoje systému enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS 02.11.2022
Školení Schopnost týmové spolupráce 01.11.2022
Penetrační test IS TiramisO 31.10.2022
Expertní podpora rozvoje IT platforem MŽP 26.10.2022
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 26.10.2022
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››