Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na rozvoj manažerských a tzv. měkkých dovedností "Manažerská práce od A – Z" 06.11.2019
Poskytování podpory při kontrole výstupů projektů aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik zpracovanými správci vodních toků 31.10.2019
Vybudování informačního systému ISPOP2 včetně zajištění provozu a rozvoje 30.10.2019
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a ATP nařízení 30.10.2019
Pronájem nebytových prostor pro OVSS IV (Chomutov) 29.10.2019
Dodávka terminálů BHT-1306Q 25.10.2019
Darování exemplářů CITES (loríček zlatouchý) ZOO Praha 23.10.2019
Licence VMware NSX 23.10.2019
Zhodnocení efektu novely nařízení vlády č. 56/2013 21.10.2019
Přenechání nebytových prostor do užívání OVSS III 18.10.2019
Mobilní telefony 16.10.2019
Nákup nábytku VII. minitendr, nábytek pro SNPŠ 16.10.2019
Odborné konzultační služby 16.10.2019
Organizační a odborné zajištění konání celorepublikové konference EVVO 16.10.2019
Specializované služby v oblasti přípravy zadávací dokumentace na dodávku systému Business Intelligence (BI) 16.10.2019
Zpracování nezávislé odborné analýzy pro podrobné stanovení podporovaných aktivit v rámci OPŽP 2021 – 2027 pro oblast zmírňování negativních dopadů sucha a předcházení stavu nedostatku vody 16.10.2019
Řešení problematiky sucha - plánované výzkumné aktivity 14.10.2019
Zpracování analýzy pro podrobné stanovení podporovaných aktivit v rámci OPŽP 2021 - 2027 pro oblast ochrany před povodněmi 14.10.2019
Zpracování technických podkladů pro přípravu návrhů prováděcích vyhlášek k novému zákonu o odpadech 14.10.2019
Zvýšení kvality ohlašovaných údajů – metodika pro zpřesnění zjišťování úniků z činností zemědělského charakteru, a to se zaměřením na fosfor a dusík 07.10.2019
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40  ››