Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění monitoringu tekoucích a stojatých vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2024 - Povodí Ohře 21.02.2024
Customizace rozhraní Národního elektronického nástroje pro potřeby MŽP 20.02.2024
Hodnocení záměrů, podaných do Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy 20.02.2024
Zpracování architektonické studie areálu MŽP - revitalizace pozemků a ploch 15.02.2024
Hodnocení záměrů, podaných do Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy 14.02.2024
Služby spojené s migrací do prostředí Microsoft 365 13.02.2024
Zajištění monitoringu tekoucích a stojatých vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2024 - Povodí Labe 13.02.2024
Zajištění monitoringu tekoucích a stojatých vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2024 - Povodí Moravy 07.02.2024
Zhotovení videí, spotů a filmů v oblasti PR a komunikace Ministerstva životního prostředí 06.02.2024
Modernizace gastro provozu objektu MŽP – vypracování studie 05.02.2024
Zpracování analýzy a odborná podpora pro MŽP spočívající v oblasti výkonu státní správy prostřednictvím nově nastaveného modelu jeho odborů výkonu státní správy 02.02.2024
Zajišťování periodických interních a externích testů zranitelností 01.02.2024
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro ČGS IV 24.01.2024
Prodej osobního automobilu Škoda Superb (4AK 8233) 22.01.2024
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru „Výstavba nového zdroje TAS v EDĚ“ 19.01.2024
Zajištění technického zabezpečení konference „Green Spider“ 19.01.2024
Analýza projektů v rámci programu LIFE 17.01.2024
„Dodávka kancelářského papíru pro resort MŽP 2023-2024“ 17.01.2024
Nájemní smlouva - veřejné projednání „D0, stavba 520, Březiněves – Satalice“ 16.01.2024
Konzultantské služby v oblasti energetiky, energetické účinnosti a zejména rozvoje vzniku energetických společenství v rámci komunitní energetiky 15.01.2024
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››