Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup nábytku - X. minitendr, nábytek pro resortní organizace MŽP 17.12.2019
Zajištění rozvoje a podpory spisové služby 16.12.2019
Dodávka komplexního řešení centrálního řízení přístupu do sítě Ministerstva životního prostředí 13.12.2019
Monitoring médií 2020 - 2021 13.12.2019
Outsourcing služeb podatelny Ministerstva životního prostředí 13.12.2019
Dodávka kompletního řešení pro automatizovanou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty na koncových bodech infrastruktury Ministerstva životního prostředí 12.12.2019
Zpracování posudku k záměru "Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) - Veselí n.M. (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.12.2019
Provedení zátěžových testů 11.12.2019
Nákup nábytku - IX. minitendr, nábytek pro AOPK 09.12.2019
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě" 09.12.2019
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře tygra (Panthera tigris) 06.12.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.12.2019
Reklamní materiál určený k propagaci projektů Interreg – obecné předměty 04.12.2019
Specializované služby v oblasti odborných konzultací a v oblasti kontroly kvality, technického dozoru a oponentury pro projekt ISPOP2 - Část 1 04.12.2019
Dodávky výpočetní techniky - IV. minitendr 2019 03.12.2019
Technicko-ekonomické posudky pro IS 29.11.2019
Studie změn početnosti běžných druhů ptáků v lesních ekosystémech 26.11.2019
Právní služby 2019 - Část 1 / Oblast 1 25.11.2019
Právní služby 2019 - Část 2 / Oblast 2 25.11.2019
Právní služby 2019 - Část 3 / Oblast 3 25.11.2019