Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Dodávka a instalace UPS v budově Ministerstva životního prostředí 30.06.2016
Pořízení diskových polí včetně podpory pro resort MŽP 2015 30.06.2016
SIEM - rozvoj zabezpečení rezortní sítě 30.06.2016
Zajištění rozšířené servisní podpory EIS Ministerstva životního prostředí 30.06.2016
Odkup ojetého vozidla pro potřeby Ministerstva životního prostředí 2016 28.06.2016
EKOFILM 2016 - 2018 16.06.2016
Nákup informačních vitrín pro Ministerstvo životního prostředí 16.06.2016
Audiovizuální dílo o mokřadech České republiky 15.06.2016
Dodávka, montáž a servis klimatizačních jednotek v budově Ministerstva životního prostředí 15.06.2016
Servis CCTV pro MŽP Brno - druhé opakování 15.06.2016
Softwarová a uživatelská podpora produktů ESRI II 13.06.2016
Analýza připravenosti IS na účinnost nařízení eIDAS 07.06.2016
Poradenství v oblasti veřejných zakázek a zastupování při organizaci zadávacích řízení v letech 2016 - 2019 02.06.2016
Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury 23.05.2016
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí v roce 2015-2017 04.05.2016
Systémová podpora IBM Security QRadar SIEM ve formě 2100 all-in-one appliance 03.05.2016
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2016 - 2017 02.05.2016
Zajištění expertního a odborného poradenství 26.04.2016
Servisní práce na záložním zdroji elektrické energie 13.04.2016
Návrh systému sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu a adaptace na změnu klimatu vč. vlivů adaptace na životní prostředí a lidské zdraví 08.04.2016