Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Upgrade ISOH 2016 27.11.2015
Pronájem parkovacího stání 25.11.2015
Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let - Část 6 24.11.2015
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019 - Část 1 24.11.2015
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019 - Část 2 24.11.2015
Hosting pro provozování aplikací MŽP 23.11.2015
Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let - Část 5 23.11.2015
Dodání, instalace a servis kontrolního rentgenového systému a průchozího detektoru kovů - opakování 16.11.2015
Informační kampaň ke zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech s podporou OPŽP II. 27.10.2015
Odkup ojetého vozidla pro potřeby Ministerstva životního prostředí 2015 27.10.2015
Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému na MŽP vč. podpory systému 21.10.2015
Řešení havarijního stavu a následné podpory systému Registr CITES II 12.10.2015
Podatelna Ministerstva životního prostředí II 09.10.2015
Ostraha oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem 05.10.2015
Objednávka - výroba myslivecké siláže na rok 2015 01.10.2015
Výroba audiovizuálního díla "Minuty z přírody" 23.09.2015
Generální dozor objednatele II 22.09.2015
Propagační předměty OPŽP 2014 – 2020 07.09.2015
Jednorázová technická revize systému IPPC a zabezpečení jeho systémové podpory 31.08.2015
Zajištění seminářů a konference zaměřených na výměnu zkušeností a rozvoj metodického zázemí environmentálních subjektů 25.08.2015