Smlouva: Činnost expertní skupiny pro monitoring a hodnocení účinnosti, 1. národní zprávu a propagaci monitorovacích aktivit ČR během 4. Konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6175
Evidenční číslo: 210180
Datum uzavření smlouvy: 12.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 82 644,63
Cena v Kč vč. DPH: 100 000,00

Název (předmět)

Činnost expertní skupiny pro monitoring a hodnocení účinnosti, 1. národní zprávu a propagaci monitorovacích aktivit ČR během 4. Konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti

Schválil / podepsal

Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod

Stručný popis

Činnost expertní skupiny k určení podmínek a pravidel pro monitoring a hodnocení účinnosti, dodání relevantních podkladů pro 1. národní zprávu a propagaci monitorovacích aktivit ČR během online jednání 4. Konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy