Smlouva: Provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6303
Evidenční číslo: 210193
Datum uzavření smlouvy: 20.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 38 032 231,40
Cena v Kč vč. DPH: 46 019 000,00

Název (předmět)

Provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství

Schválil / podepsal

Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod, pověřený zastupováním náměstka pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí

Stručný popis

Provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství.

Přímé zadání na základě obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), v souladu s § 29 písm. q) ZZVZ (zadání veřejné zakázky na služby mimo působnost ZZVZ veřejným zadavatelem jinému veřejnému zadavateli na základě výhradního práva přiznaného právním předpisem).

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy