Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Mobilní telefony 27.04.2020
Zápůjčka automobilu Škoda Superb na rok 2020 - 2021 22.04.2020
Služby v oblasti podpory řízení projektů, odborných konzultací a technické podpory pro SW projekty 20.04.2020
Zajištění bezdrátového pokrytí budovy Ministerstva životního prostředí 15.04.2020
Odborné předimplementační služby pro projekt ITIL 14.04.2020
Pořízení licencí a produktů Microsoft pro potřeby Ministerstva životního prostředí 14.04.2020
Potřeby investic v zázemí pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 14.04.2020
Řešení problematiky zápisu chráněných ložiskových území (CHLÚ) do katastru nemovitostí (RUIAN) 14.04.2020
Smlouva o dílo 14.04.2020
Zpracování metodiky pro měření náhradní teploty chromatičnosti svítidel ve venkovním prostředí 14.04.2020
Nákup roušek a respirátorů pro potřeby resortu Ministerstva životního prostředí 06.04.2020
Připojení do sítě Internet 06.04.2020
Smlouva o dílo 30.03.2020
Smlouva o dílo 30.03.2020
Generální dozor objednatele 2019 - 2023 24.03.2020
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných děl 2019 - 2023 - část I. 24.03.2020
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných děl 2019 - 2023 - část II. 24.03.2020
Zpracování posudku k záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.03.2020
Prováděcí smlouva č. 2020-003 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 (centrální nákup Ministerstva vnitra) 20.03.2020
Provedení dezinfekce povrchů v budově Ministerstva životního prostředí 18.03.2020