Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Aktualizace kapitoly Politiky ochrany klimatu v ČR zaměřené na politiky a opatření ke snižování emisí skleníkových plynů v jednotlivých emisních sektorech 21.11.2023
"Centrální nákup diskových polí pro vybrané resortní organizace“ 16.11.2023
Objednávka na pronájem sálu a zajištění cateringu - Setkání autorizovaných osob dle § 45i 16.11.2023
Koordinace přípravy nezbytných a akceleračních zón v ČR pro fotovoltaické a větrné elektrárny 15.11.2023
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu MŽP 14.11.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro MŽP II. 10.11.2023
Konzultace k migraci interních IS 10.11.2023
Procesní podpora pro zadávání veřejných zakázek pro sekci ekonomicko-provozní 10.11.2023
Aktualizace Metodiky ÚOM 09.11.2023
Propagační předměty OPŽP 2023 09.11.2023
Zajištění změny způsobu vzdáleného přístupu vybraných významných dodavatelů do IT infrastruktury MŽP 09.11.2023
Organizační, odborné a technické zajištění systému motivačního oceňování pracovníků EVVO 08.11.2023
Aktivní účast v "Ad hoc technical expert group on indicators for the Kunming- Montreal Global Biodiversity Framework" 06.11.2023
Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině nízkého napětí 06.11.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK VI. 06.11.2023
Podnájem prostoru k parkování vozidel II 06.11.2023
Letenka v rámci zahraniční pracovní cesty do SAE (Dubaj) ve dnech 8. - 12. 12. 2023 - účast na klimatické konferenci COP28 03.11.2023
Realizace sociologického výzkumu - systém zálohování vratných obalů 02.11.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK V 01.11.2023
Smlouva o zřízení věcného břemene - rekonstrukce kanalizace 01.11.2023