Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Bezúplatné předání pozemků na území Národní přírodní rezervace Jezerka (Horní Jiřetín) 02.06.2022
Bezúplatný převod pozemků na území Národního parku Podyjí - Havraníky 02.06.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 5 02.06.2022
Posílení kapacit pro agendu CBD - příprava pozice EU pro OEWG 01.06.2022
Zajištění služeb spojených s vyjednáváním post - 2020 GBF 01.06.2022
Školení v oblasti kancelářských programů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 31.05.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 4 30.05.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 7 30.05.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 8 27.05.2022
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí 25.05.2022
Zajištění provádění expertních prací v rámci současného IdM systému CzechIdM 24.05.2022
Grafické zpracování vizuálních výstupů projektu Jedna příroda (IP LIFE) 23.05.2022
Provádění drobných úprav a údržby v areálu MŽP 18.05.2022
Pořízení klimatizačních jednotek do místností MŽP 16.05.2022
Metodický postup pro potřeby hodnocení projektů recyklace šedých vod v rámci OPŽP 21+ 13.05.2022
Dodávka konferenčních židlí do nově rekonstruované zasedací místnosti č. 900 12.05.2022
Tisk a dodávky formulářů pro agendu CITES 12.05.2022
Monitoring hluku v lokalitách Uhelná a Oldřichov 10.05.2022
Penetrační test EKLIS 10.05.2022
Uchovávání vzorků a hodnocení rizika GMO 09.05.2022