Veřejná zakázka: Realizace 70 ks dřevěných přehrážek k hrazení starých odvodňovacích kanálů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1440
Systémové číslo: P14V00001431
Počátek běhu lhůt: 22.10.2014
Nabídku podat do: 29.10.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace 70 ks dřevěných přehrážek k hrazení starých odvodňovacích kanálů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na území 1.zóny Velký potok v porostních skupinách 427 A 11/2b a 427 A 3 na části státního pozemku p.č. 2759/2 v k. ú. Ostravice 2 bude realizováno celkem 70 kusů dřevěných přehrážek k hrazení starých odvodňovacích kanálů.
Popis přehrážky: jednoduchá dřevěná přehrážka k příčnému hrazení menších odvodňovacích kanálů do šíře asi 1,5 m. Bude vytvořena z jedlové nebo smrkové kulatiny o průměru 16 – 24 cm, terá bude vzájemně spojena hřebíky. Mezi kulatinou bude vložena geotextilie z přírodních materiálů (GETEX 600 g/m2 nebo jiná obdobných parametrů). Celý prvek bude zapuštěn do výkopu asi 50 cm pode dnem kanálu a utěsněn rašelinou (rašeliníkem). Horní hrana vzdušné strany hrázky bude zhruba 20 cm nad hladinou vody vzdutou předchozí přehrážkou. Voda přetékající přes přepad hrázky pak nebude během vyšších průtoků erodovat dno kanálu při bázi přehrážky. Také pro zabránění bočního vymílání musí být hrázky založené dostatečně daleko od hrany příkopu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Beskydy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky