Veřejná zakázka: Opatření na podporu zvýšeného zastoupení buku v Javořích horách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1504
Systémové číslo: P14V00001495
Evidenční číslo zadavatele: PPK-25c/62/14
Počátek běhu lhůt: 31.10.2014
Nabídku podat do: 06.11.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření na podporu zvýšeného zastoupení buku v Javořích horách
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dvojsadby Javoří hory.
Bude provedeno níže specifikované opatření za účelem podpory přirozené druhové skladby v lesích ve II. zóně CHKO Broumovsko – Javoří hory, na pozemcích č. parc. 1559 a 1588 k.ú. Ruprechtice u Broumova (označení porostních skupin dle platného LHP pro LHC Broumov):

v lokalitě č. 1 Východní úbočí Světlého kopce v porostních skupinách 514H0, 514H8, 514H12 budou v proředěných částech porostů a do mezer v přirozeném zmlazení provedeny podsadby 1000 ks buku lesního ve dvojsadbě s 1000 ks smrku ztepilého.
v lokalitě č. 2 U Haladěje v porostních skupinách 512B8, 512B12 budou v proředěných částech porostu a do mezer v přirozeném zmlazení provedeny podsadby 2000 ks buku lesního ve dvojsadbě s 2000 ks smrku ztepilého.
Výsadba dvojsadeb stromků buku a smrku bude provedena do ručně kopaných jamek 40 x 40 cm. Pro výsadby bude v souladu s platnou legislativou použita regionálně odpovídající sadba pro 6. lesní vegetační stupeň. K výsadbě bude použita obalovaná sadba buku lesního a prostokořenná sadba smrku ztepilého výšky 36 – 50 cm dle výše uvedené specifikace. Stromky budou ochráněny nátěrem repetentu. Obě sazenice v jamce, tedy všechny vysázené sazenice budou ochráněny proti okusu zvěří nátěrem terminálu repelentem Aversol nebo Cervakol nebo Nivus nebo Morsuvin. Listy o původu pro všechny vysázené sazenice budou před převzetím prací předány objednateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Broumovsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky