Veřejná zakázka: Opatření na zajištění předmětů ochrany EVL NPP Hodonínská dúbrava 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1641
Systémové číslo: P14V00001632
Počátek běhu lhůt: 19.11.2014
Nabídku podat do: 28.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření na zajištění předmětů ochrany EVL NPP Hodonínská dúbrava 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zhotovení lesnických oplocenek z uzlíkového pletiva včetně přelezů a průjezdních bran tak jak je uvedeno v podrobné specifikaci opatření a to v celkové délce 4474 bm, viz příloha č. 1 – projekt – Opatření na zajištění předmětů ochrany EVL NPP Hodonínská Dúbrava. Současně se stavbou oplocení vlastník provede proclonění porostů za účelem obnovy porostů prioritních lesních stanovišť Natura – doubravy na píscích L 6.3.
Dále se jedná o aplikaci pachových ohradníků na ploše o výměře 16 103 m2 na místech výskytu chráněných druhů rostlin jako předmětu ochrany v EVL NPP Hodonínská Dúbrava, dle situace v lesnické mapě, viz příloha č. 1 – projekt – Opatření na zajištění předmětů ochrany EVL NPP Hodonínská Dúbrava. Budou použity repelenty na bázi pachu velkých šelem a budou aplikovány v podobě montážní pěny na vyvýšených místech – stromech, dřevěných kolících.
To vše na pozemcích ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro LČR, s.p., na parcelách č. 2429/1, 2427/1, 2426/7, 2426/3, 2431, 2432/5, 2484/2, 2461/1, 2411/1, 2413, 2424/1, 2434/2, 2434/3 a 2423/1 v k.ú. Hodonín.
Stavba oplocenek 4474 bm 626 360 Kč bez DPH
Instalace pachových ohradníků 16 103 m2 15 000 Kč bez DPH
celkem - 641 360 Kč bez DPH
772896 Kč s DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 641 360 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky