Veřejná zakázka: PR Průchodnice - ochrana dřevin proti poškození zvěří

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1636
Systémové číslo: P14V00001627
Evidenční číslo zadavatele: MAS-79a/84/14
Počátek běhu lhůt: 24.11.2014
Nabídku podat do: 28.11.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PR Průchodnice - ochrana dřevin proti poškození zvěří
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Opatření č. 1a:
- Obnova oplocenek z použitého drátěného pletiva - výměna kůlů
Způsob a rozsah provedení sjednaných prací:
- Parametry hlavních konstrukčních prvků oplocenky: (a) drátěné pletivo uzlové 160/20/15 standard - použité, (b) kůly - materiál: modřín, délka kůlů: 2,0-2,1 m, střední průměr kůlů: 10-12 cm, zahrocené, bez hnilob, (c) vzpěry - materiál: modřín, střední průměr vzpěr: 8-10 cm, bez hnilob, (d) přelezka (oboustranný žebřík) - materiál: modřín nebo smrk, střední průměr tyčí: 8-10 cm, bez hnilob, (e) kolíky k přichycení pletiva do půdy - materiál: modřín, min. délka kolíků: 0,30 m, střední průměr kolíků: 5 cm, se zářezem pro spodní drát pletiva, bez hnilob.
- Způsob provedení: Z kůlů oplocenky bude odděláno staré pletivo. Kůly oplocenky budou uřezány u země a sneseny k sobě po 3-5 ks, hřebíky na kůlech budou zahnuty, staré kůly mohou být i odvezeny. Kůly budou v trase oplocenky v rozestupech 3 m pevně zaraženy do půdy do hloubky cca 0,4–0,5 m (výška kůlů nad zemí nebude nižší než výška použitého pletiva). Každý rohový kůl a dále každý třetí kůl bude pevně podepřen vzpěrou, vzpěrou bude podepřen i každý další kůl, který se nepodaří pevně zarazit do půdy. Vzpěry budou ke kůlům upevněny nad 1/2 výšky kůlů pod úhlem cca 45 stupňů. Pletivo (použité) bude napnuto a upevněno (vždy nejméně pěti hřebíky nebo skobami) na kůly, po celé délce bude přiléhat k povrchu půdy a zároveň bude mezi každými dvěma kůly přichyceno k půdě dřevěným kolíkem. Začátek každé role pletiva bude připevněn ke kůlu (role nebudou spojovány mezi kůly). Každá oplocenka bude opatřena nejméně jednou dřevěnou přelezkou (oboustranným žebříkem) o výšce min. 1,60 m. Na oplocence nebudou po ukončení sjednaných prací závady umožňující vnikání spárkaté a zaječí zvěře. Parametry hlavních konstrukčních prvků oplocenky jsou uvedeny výše.
- Rozsah prací: celkový počet oplocenek: 8, celková délka opravovaných oplocenek: 1031,5 m.

Opatření č. 1b:
- Odstranění oplocenek k drátěného pletiva
Způsob a rozsah provedení sjednaných prací:
- Z kůlů oplocenek bude sejmuto pletivo a sbaleno do rolí. Použitelné pletivo bude předáno objednateli, s nepoužitelným pletivem bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Kůly oplocenek budou uřezány u země a sneseny k sobě po 3-5 ks, hřebíky na kůlech budou zahnuty.
- Rozsah prací: počet oplocenek k odstranění: 2, celková délka oplocenek určených k odstranění: 227 m.

Opatření č. 2:
- Instalace individuální ochrany z drátěného pletiva.
Způsob provedení a rozsah opatření:
- Parametry hlavních konstrukčních prvků: (a) drátěné pletivo svařované, eloxované, výška: 180 cm, (b) kůly - materiál: dub, rozměry kůlů: 200x3x5 cm, řezané, zahrocené, bez hnilob.
- Způsob provedení: Ke každé určené sazenici budou pevně do půdy (0,40 m) zaraženy proti sobě 2 kůly, na které bude (u horního konce a v polovině výšky kůlů) vázacím drátem upevněn díl drátěného pletiva o šířce min. 125 cm spojený do tvaru válce, kůly zůstanou uvnitř válce pletiva.
- Rozsah prací: celkový počet sazenic určených k ochraně: 13 ks.

Místa určená k provedení sjednaných prací:
(a) vymezení podle katastru nemovitostí:
- k. ú. Ludmírov, p. č. 711
(b) vymezení podle lesního hospodářského plánu:
- LHC Lesy ve vlastnictví státu - Olomoucký kraj, porostní skupiny: 4A07, 4A11

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 72 275 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Litovelské Pomoraví a Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky