Veřejná zakázka: Informační tabule CHKO Železné hory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2635
Systémové číslo: P15V00000805
Evidenční číslo zadavatele: 65
Počátek běhu lhůt: 05.06.2015
Nabídku podat do: 15.06.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Informační tabule CHKO Železné hory
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Realizace informačních tabulí se základními informacemi o CHKO Železné hory na atraktivních destinacích v CHKO.
Celkem se jedná o 11 sloupů NS a 13 cedulí (11 osazených v terénu a další 2 pro případnou výměnu)
1. Grafický a obsahový návrh cedulí, grafika odvozena od infopanelů k MZCHÚ. 1/3 obsahu text, 1/3 mapa CHKO, 1/3 fotografie. Návrh grafického zpracování bude vycházet z grafického manuálu AOPK ČR, dle metodických listů AOPK ČR č. 14, Návštěvnická infrastruktura ve zvláště chráněných územích, a bude průběžně konzultován s objednatelem - s pracovníkem AOPK ČR, reg. pracoviště Východní Čechy. Text cedulí, fotografie a mapa budou zhotoviteli předány do 1.7.2015. Texty budou opatřeny proti UV záření, lesklá laminace.
2. Tisk cedulí, velikost 120 cm x100 cm
Desky budou tloušťky 4 mm, z materiálu Forex koplas, ÚV úprava, lamino o rozměrech 120 cm x 100 cm. Bude proveden grafický a obsahový návrh cedulí, včetně map, kreseb a fotografií. Grafické zpracování zajišťuje zhotovitel.
3. Výroba a instalace nových dřevěných nosných prvků včetně železobetonových patek. Nosné prvky dle vzoru k infopanelům k MZCHÚ. Bližší specifikace v technickém výkresu infopanelu a technickém výkresu kotvení, přiložené v příloze smlouvy. Použité dřevo – smrk. Veškerý spojovací materiál k uchycení sloupu: pozink. Barva - Ořech
4. Osazení nových cedulí na nosné dřevěné tabule.
Jako vzorový objekt je cedule u PP Kaštanka v Nasavrkách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Železné hory a Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky