Veřejná zakázka: Oprava budovy Správy CHKO Pálava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3487
Systémové číslo: P15V00001655
Počátek běhu lhůt: 13.10.2015
Nabídku podat do: 22.10.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava budovy Správy CHKO Pálava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava budovy Správy CHKO Pálava v Mikulově.
Realizace bude zabezpečena v rozsahu podle technické zprávy včetně položkového rozpočtu s názvem (dle projektanta) „Repase výplní otvorů, oprava vnitřních omítek a oprava části fasády budovy Správy CHKO Pálava v Mikulově“ zpracované Markem Stehlíkem, 22. dubna 1060/18, 692 01 Mikulov, v roce 2015. Uchazeč musí respektovat všechny podmínky, stanovené v Závazném stanovisku Městského úřadu v Mikulově.


Popis prací:
Jedná se o objekt ležící v Městské památkové rezervaci Mikulov, budova je kulturní nemovitou památkou zapsanou pod archivním číslem 1436.
Jedná se o stavební opravy:
repase oken (stávající otvíravá křídla budou vysazena, bude z nich demontováno kování a vnitřní tabule jednoduchého skla, toto sklo bude nahrazeno izolačním dvojsklem, okna budou obroušena, případně přetmelena a bude provedeno vyfrézování drážky pro osazení izolačního dvojskla a vyfrézování drážky pro osazení těsnění, ve dvorní části budou na třech okenních otvorech osazeny nové mříže o rozměru 1500x1800 mm, tyto mříže budou provedeny jako probíjené z profilu 14x14 mm, rozměr oka mříže bude 20x20 cm), dveří, vrat (obě dřevěná oblouková vrata o rozměrech 2820x3200 mm a 3100x2700 mm budou repasována), oprava vnitřních omítek (v zádveří budovy a v hale, která navazuje na zádveří budou vnitřní degradované omítky otlučeny do výšky 500 mm nad hranu viditelného poškození, na klenbě haly bude oškrábána rozvolněná malba, případně štuková omítka v ploše cca 6,00 m2) a oprava části fasády směrem do náměstí (celá fasáda bude očištěna od úrovně chodníku po římsu ve výšce cca 4 m a budou opraveny drobné defekty a to vápennou omítkou, poté bude fasáda natřena kvalitní barvou na bázi vápna, ve stávajících barevných odstínech).

Přístup:
Objekt oddělení Správy CHKO Pálava v Mikulově je umístěn v ul. Náměstí 32/18, ze které je také přístupný.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 409 528 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky