Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin - Raná - sever

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3593
Systémové číslo: P15V00001761
Počátek běhu lhůt: 23.10.2015
Nabídku podat do: 04.11.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin - Raná - sever
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1. Jedná se o výřez nežádoucích dřevin v severní části vrchu Raná na výměře 0,8279 ha, části p. p. č. 357, 358, 365 k. ú. Raná u Loun. Opatření bude provedeno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucnu bez problémů obhospodařovat. Na ploše budou ponechány solitérní dřeviny pro hnízdění ptáků dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko. Veškerá dřevní hmota bude z vyřezávané plochy odklizena, odvezena a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Vyřezávané dřeviny jsou vícekmenné a trnité. Nejedná se o souvisle zapojené porosty. Pozemky jsou hůře dostupné - nevede k nim žádná přístupová cesta.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky