Veřejná zakázka: Následná péče o výsadby stromků v CHKO Labské pískovce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3592
Systémové číslo: P15V00001760
Počátek běhu lhůt: 02.11.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Následná péče o výsadby stromků v CHKO Labské pískovce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Veselé: Výsadby podél silnice z Veselého do Jánské z roku 2013: 7 ks jabloní na výměnu, úvazek, individuální ochrany původní. 4 nové drátěné ochrany na celou výšku kmínku (místo ukradených pantanetů).
Ořez ulomených větví u 10 ks starých jabloní společně s ořezem kmenových výmladků.
Loňské výsadby kolem cesty k nádraží u Veselého - výměna 3 ks jabloní, úvazky, ochrany a kůly zůstaly. Doplnit 3x pletivo, úvazky. Všechny vysazené stromy nátěr morsuvinem -dole kořenový krček na výšku 15 cm + nad ochranou. Celkem se jedná o 76 ks ovocných dřevin.
Markvatice: výměna dvou uschlých jabloní, 1x prořez větví stínícího stromu, udržovací řez 15 ks starších jabloní včetně odstranění kmenových výmladků. Dosadba 2 ks třešně do třešňové aleje, ochrana, kůly původní.
Lipová alej u Bynovce: výměna 3 ks lip (OK 10 – 12 cm s balem), trojnožka původní, u všech lip v aleji (84 ks) odstranění starých ochran a úvazků, nátěr Morsuvinem, ponechat jeden kůl u stromku a krytí kmínku cca 20 cm na výšku proti seknutí křoviňákem.
Výsadby lip kolem silnice z Jánské do Kamenice: 1 ks doplnit (OK 10 - 12 cm, bal), individuální ochrana ponechána, 6 ks nátěr morsuvinem celý kmen.
Srbská Kamenice: remízek západní okraj obce, výsadba 4 ks jabloní za uschlé, úvazek, ochrana původní, 1 ks pantanetu doplnit, výměna 2 ks ovocných stromů u PR Za Pilou a 2 ks v poli za ovocných sadem (jablka, švestky, třešně), nátěr morsuvinem celkem 28 ks.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 59 090 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Labské pískovce a Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky